Spisanie.to

Един крадец откраднал една врата

Един крадец откраднал една врата. Видял го един полицай и го подгонил.
– Спри! Стой! – извикал той.
Но крадецът не спрял и полицаят продължил да го гони.
По едно време вече почти го настигнал и крадецът нямало какво да прави – спрял, сложил вратата пред себе си и се свил зад нея.
Полицаят го настигнал, спрял пред вратата и извикал:
– Отвори!
– Няма да отворя!
Полицаят поклатил заканително глава и отсякъл:
– Нищо, аз запомних къде живееш – утре пак ще дойда!

добави коментар