Spisanie.to

За верните приятели

Един рицар трябвало да замине на война. Тогава той сложил девствен пояс на жена си и повикал най-верния си приятел. „Ето ти ключа от най-голямото ми съкровище – казал му той. – Давам ти го, защото не се съмнявам в твоята честност. Ако не се върна, отключи пояса една година след моята смърт.“ Тръгнал рицарят и след малко дочул конски тропот. Приятелят му препускал стремително след него. „Какво има? – попитал рицарят. „Станала е грешка, сър. Дали сте ми друг ключ!“
Да пием за верните приятели!

добави коментар