Spisanie.to

Лорд Джон изпраща своя син

Лорд Джон изпраща своя син – младия Тобиас – да учи в Оксфорд със следните наставления:
– Синко, на края на всяка учебна година ще изисквам от Вас да ми представяте подробен фининсов отчет за разходите Ви. И тъй като си спомням добре своите студентски години, ще Ви помоля да отчитате разходите си за веселби с леки жени в графата „За лов“.
На края на първата учебна година Тобиас изпраща на баща си подробен отчет, като в графата „За лов“ са отчетени 800 паунда.
„Още е млад – мисли си лорд Джон – простено му е.“
На края на втората година отчетът е почти същият, само в графата „За лов“ парите са вече 1500 паунда.
„Е – мисли си лорда – множко са, но се надявам малко по малко да започне да му увира главата.“
На края на третата учебна година Тобиас изпраща отчет като предишните два, като в графата „За лов“ освен малко повече от разходите за предната година има още едно перо: „За ремонт на пушката – 2500 паунда.“

добави коментар