Spisanie.to

Какво определя характера и настроението ни?

Още през Античността древните учени установяват връзката между течностите в организма, темперамента на личността и въздействието на околната среда върху емоционалното състояние.

Гален доразвива теорията на Хипократ за движението на кръвта, лимфата, секретите от жлъчката и панкреаса.

През Ренесанса се появява се теорията за темпераментите, прилагана от съвременните психолози, за определяне на характера.

Учението е добива такава огромна популярност в средите на образованите.

Дори художествените герои от епохата носят черти, характерни за определен тип темперамент. Например Дон Кихот и Хамлет са типични меланхолици.

Всеки един от нас попада в някоя от групите, в зависимост от нивата и циркулацията на различните течности в телата ни.

Съвременният човек често има белезите на смесен тип. Все по-рядко се срещат представители на точно определена група.

Съществуват най-разнообразни комбинации от характерологични черти образуващи следните нови типове: меланхолик с черти на флегматик, флегматик с прояви на холерик, холерик с качества на сангвиник и т.н.

Единствената невъзможна комбинация е между двете противоположности – меланхолик и холерик, тъй като са несъвместими помежду си.

Макар че съществуват тези, обобщаващи и такъв тип. Освен това секрецията на двата органа, свързани с формирането на съответното потиснато или експанзивно поведение – панкреаса (черната жлъчка „melan hole”) и жлъчката (hole), не са устроени да секретират еднакво количество сокове.

Единият от типове започва да доминира, в зависимост от процесите в организма. Съвкупността от качества се измерва по три основни показателя, за да се определи типа нервна система на даден индивид: сензитивност, активност, реактивност, т.е чувствителността ни, умението да се справяме с поставени задачи и реакцията към дразнители. Към тях можем да добавим признакът пластичност/ригидност, означаващ приспособимостта ни към обкръжаващия свят.

Освен секрецията на вътрешните жлези и циркулацията на кръвта, важно влияние върху баланса на течности оказват годишните времена.

Промяната в количествата секрети изменя настроението, поведението и работоспособността ни.

Напрегнатото ни, динамично ежедневие, също е бич за психическата и физическата ни стабилност.

Върху преодоляването на вредните въздействия, на околната среда върху нас, ще се спрем в следващите редове.

Мая Джамбазова

добави коментар