Spisanie.to

Фобиите – болест или внушение

Какво представлява фобията?

Фобията се определя като болестно състояние, характеризиращо се с натрапчиви страхове, възникващи без реално основание. Думата идва от гръцки (phobos) и означава страх или ужас. Повечето от хората, страдащи от определен вид фобия, осъзнават неоснователния си страх, но не могат да го преодолеят, затова предпочитат да отбягват фактора, водещ до фобията им. Причините за възникването им все още не са изяснени, но началото най-често е през юношеския период. При някои този страх остава завинаги, докато при други след време отшумява.

Симптомите, характерни за фобията са: желание за отбягване на причината или обекта, подбуждащ фобията; безпричинен, нестихващ страх от тях; изпадане в паника и неадекватно състояние и ред други индивидуални реакции.

Фобиите биват много видове, като най-често срещаните от тях са:

Арахнофобия – страх от паяци;

Социална фобия – една от най- интересните и разпространени фобии, изразяваща страха от социални контакти, публични изяви. Хората страдащи от тази фобия се притесняват какво впечатление оставят у другите, не обичат да са център на внимание и затова се стараят да бъдат незабележими. Тези индивиди са нервни в присъствието на други хора и често мнозина от тях стават алкохолици или се депресират дълбоко, което от своя страна усложнява лечението им;

Ахлуофобия – страх от тъмнината. Най- често срещан е при малките деца, водещ до трайно безсъние;

Аерофобия– страх от летене;

Агорафобия – страх от отворени пространства;

Клаустрофобия – страх от тесни и затворени пространства;

Еметофобия – страх от повръщане;

Акрофобия – страх от височини;

Кансерофобия– страх от рак, ракови заболявания;

Бронтофобия – страх от гръмотевици и светкавици;

Некрофобия – страх от смъртта или мъртви същества.

Сомнифобия, Спектрофобия, Сурифобия, Таласофобия, Тафофобия, Астрафобия, Афефобия, Батофобия, Батрахофобия, Бифобия, Екуинофобия, Еметофобия, Ентомофобия, Ергофобия, Еротофобия, Ефебифобия, Зоофобия, Ихтиофобия, Каинотофобия, Авиатофобия, Авиофобия, Агорафобия, Аграфобия, Аихмофобия, Айлурофобия, Алгофобия, Андрофобия, Апифобия, Арахнофобия, Психофобия , Радиофобия, Скопофобия, Скотофобия, Телефонофобия, Контрелтофобия, Коулрофобия, Ксенофобия, Липофобия, Мегалофобия, Мирофобия, Мисофобия, Мусофобия, Неофобия, Никтофобия, Хаптофобия, Хафофобия, Хексакосиоихексеконтахексфобия, Хелиофобия, Хемофобия, Херпетофобия, Хидрофобия, Хоплофобия, Цинофобия, Чироптофобия, Аблутофобия, Каинофобия, Кенофобия, Кентофобия, Кераунофобия, Нософобия, Одонтофобия, Орнитофобия, Осмофобия, Офидиофобия, Панфобия, Параскаведекатриафобия, Номофобия, Педиафобия, Педиофобия, Педофобия, Тетрафобия, Технофобия, Токофобия, Трийскадекафобия, Трипанофобия, Фагофобия, Фасмофобия, Фонофобия, Гимнофобия, Гинофобия, Глософобия, Дентофобия, Ейсоптрофобия, Фотофобия, Хапнофобия, Хаптефобия, Гелотофобия, Генофобия, Гераскофобия, Геронтофобия, Гефирофобия.

Как да преодолеем фобиите си?

Лечението на подобен вид заболяване бива два вида: чрез медикаменти или психотерапия, като по-резултатна се явява първата. Често се прибягва до лечение чрез хипноза.

Друг нашумял метод в последните години е лечението чрез енергийна психология, което съчетава западна психология и източна медицина. В този вид манипулация се използват методите на релаксация и когнитивно-поведенческа терапия, след изправянето на пациента срещу самия му страх.

Според учените, друг начин за справяне с фобиите, несъмнено най-лесно приложимият от всички е здравият сън, а в съчетание с ароматерапия, въздействието се засилва значително.

След редица изследвания и експерименти, до този момент не са доказани генетични и биологични причини за появата на т. нар. фобийно разстройство и затова все още не е открито и точно лечение за справяне с него, но когато състоянието е осъзнато, несъмнено първата крачка към овладяването му е направена.

Лусия Джунова

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?

Следвай ни в :