Spisanie.to

ГМО – опасни или не?

Генното инженерство смесва генетичен материал не само от различни сортове и култури, но и от различни видове. На практика то може да разбие фундаментални граници между растителния, животинския и човешкия свят. Веднъж погълнати, произведените по този начин храни могат да предадат модифицирания си генофонд на бактериите в храносмилателната ни система. Никой не може да предвиди как това ще повлияе на обмяната на веществата.

Когато учените създават генномодифицирани култури, те ги правят устойчиви на пестициди, инсектициди и др. Какво означава това? Ако едно нормално растение бъде изложено на такава ожесточена химична атака, то ще загине. Поддръжниците на генното инженерство твърдят, че то ще разреши проблема със световния глад. Всъщност биотехнологичните компании целят не да нахранят бедните в цял свят, а да поемат контрола по снабдяването с храна в световен мащаб.

Те масово продават стерилни семена на фермерите, които дават плод за една реколта. Тъй като тези култури не могат да се размножават повече и да се вкарат в естествения кръговрат на природата, на следващата година земеделците са принудени да купят нови семена. Още повече че ГМО-културите не дават повече плодове от естествените. Методът е нов и храните, създадени с генно инженерство, още не са изследвани добре и последствията от консумацията им тепърва ще се разследват. Модификациите, които най-често се използват, са 3 групи:

– Промяна на активността на естествените гени на съответния организъм.

– Към организма се добавят допълнително копия на негови гени.

– Към организма се въвеждат гени от друг вид.

Последната група изменения е най-честият обект на критики и пълно отричане, тъй като те в природни условия не се случват.

Добре е да бъдем по-предпазливи с така наречените ГМО храни.

Симона Михайлова

добави коментар