Spisanie.to

За автори

Студентски практики в www.spisanie.to

Spisanie.to търси автори за двумесечен, неплатен, дистанционен стаж. Удостоверението за стаж се издава срещу определен брой авторски статии, изпълнени стриктно според изискванията на редакторите на Spisanie.to.

Желателно е да сте студент по Журналистика, Филология, Маркетинг и Реклама или Връзки с обществеността. Задължително е да имате много добра езикова култура, да сте с висока мотивация за работа и с голямо желание да придобиете опит. Кандидатствайте за стажа само ако имате професионални планове в областта на медиите.

За да кандидатствате за стаж:

Приложете актуална автобиография в прикачен файл. Напишете кратко мотивационно писмо и също го приложете в прикачен файл, в което отговаряте на следните въпроси: Имате ли опит в областта на медиите? Какво е образованието ви? Владеете ли чужд език? Защо кандидатствате за стажа? В коя от темите ни се чувствате най-добре подготвен/а? Изпратете ги на editors@spisanie.to.

Кандидатури, при които не са спазени изискванията за кандидатстване няма да бъдат разглеждани.

На отличилите се по време на стажа ще предложим възможност за развитие като Редактори в Spisanie.to.

Spisanie.to търси Автори на статии

Ако обичате да пишете интересни и съдържателни статии. Ако сте автор-любител, студент или наскоро сте завършил Журналистика, ПР, Филология или Маркетинг. Ако владеете чужд език. Ако искате да се развивате и докажете, като добър автор. Spisanie.to ви дава възможност да го постигнете!

Как да кандидатствате?

Моля, изберете интересна за вас тема или рубрика, за която да напишете пробна статия. Свържете се с нас, за да ви зададем конкретна тема за статия. Съобразете следното:

– Коя област от нашите теми ви допада.

– Вашият предишен опит в специфични сфери.

За да кандидатствате, подгответе мотивационно писмо и автобиография и ги изпратете на editors@spisanie.to.

Spisanie.to не изплаща хонорари за статии към този момент и работи на доброволни и безвъзмездни начала със своите автори. При желание авторите могат да търсят клиенти за реклама в Spisanie.to.

Spisanie.to търси Редактори

Spisanie.to търси редактори за теми Диета и фитнес; Пътуване; Рецепти. Позицията е неплатена, дистанционна и подходяща за талантливи автори, които желаят да придобият опит в редактирането и воденето на тематика. Задължително е да сте завършили семестриално Журналистика, Филология, Маркетинг и Реклама или Връзки с обществеността, да живеете в София, да имате много добра езикова култура, да сте с висока мотивация за работа и с голямо желание да придобиете опит. Кандидатствайте за позицията само ако имате професионални планове в областта на медиите.

Редакторската позиция в Spisanie.to е свързана с: подбор на перспективни стажанти, водене на кореспонденция с тях, подбор на теми за статии, редактиране на текстове, обработка на снимки, боравене с инструменти подпомагащи работата на редактора.

За да кандидатствате, подгответе мотивационно писмо, портфолио и автобиография и ги изпратете на editors@spisanie.to.

Само на одобрените по докумети кандидати ще бъде зададена тема за пробен материал. Само преминали успешно първите два кръга ще бъдат поканени за събеседване в редакцията на Spisanie.to.

Spisanie.to търси Рекламни агенти

Само тези автори, които проявяват желание или рекламните агенти, могат да се занимават с намирането и обслужването на клиенти за реклама в Spisanie.to. Процентите (30% от стойността на сделката) се изплащат посредством граждански договор или като хонорар.

Авторите и рекламните агенти, получават процент от приходите от клиенти, които са привлекли с изричното условие, че се грижат и за тяхното обслужване. Обслужването включва подготовката и подаването на статии, снимки и банери в уговорените в договора формати и срокове.

На събеседване ще бъдат канени само кандидати с опит в продажбите на реклама, които надлежно са кандидатсвали по документи. Одобрените кандидати ще преминат обучение, касаещо рекламни продукти и технология на продажбите.

За да кандидатствате, подгответе мотивационно писмо и автобиография и ги изпратете на editors@spisanie.to.

Важно:

Не можете да кандидатствате със статия, която е публикувана онлайн!

За въпроси касаещи авторски права вижте Правила за ползване.