Spisanie.to

Как любовта към литературата се убива в училище?

В образованието в България се наблюдава пагубната тенденция да се учат литературни анализи наизуст. Това отвращава учениците от предмета. Дори да харесват конкретно произведение, литературният му анализ е абсолютен кошмар. Като трудност теорията, която трябва да научат наизуст, е не по-малко скучна и непосилна за повечето от тях, отколкото математическата например. Този начин на изучаване абсолютно обезсмисля това прекрасно изкуство и го превръща в един от най-омразните учебни предмети въобще.

У младите хора бушуват много емоции и би трябвало литературата да бъде един от фаворитите за тяхното внимание в училище, но уви – това съвсем не е така. В качеството си на преподавана дисциплина, тя няма нищо общо с каквито и да било мисли и чувства. Преподаването и ученето й са свързани със запаметяването на редица термини и всички примери за тях в съответното произведение. Когато става дума за мотиви или чувства, те също са изброени и се учат наизуст и колкото повече бъдат посочени на контролната проверка, толкова по-висока съответно е и оценката.

Самият анализ, който трябва да бъде запаметен, обикновено е дело в едната си част на учителката (която го е събирала от различни източници), а в другата – от едно или две препоръчани помагала. Названието на тези учебни пособия е доста иронично, с оглед на факта, че те допринасят ученикът да няма собствено мислене. Мнозинството от родителите за жалост смятат, че когато детето им бяга от този час или има слаба оценка, това е защото не проявява елементарно желание да се запознае с творчеството на едни от нас най-големите ни автори като Ботев и Вазов например. Всъщност учениците не са препитвани върху съдържанието на произведението, а върху съдържанието на помагалото.

Мнението, мислите и чувствата, които се зараждат у тях и заради които творецът изобщо се е захванал да пише произведението, в повечето случаи не могат да им изкарат и тройка. Иронията е, че начинът, по който се проверява знанието на учениците по предмета, е чрез така нареченото ЛИС (литературно-интерпретативно съчинение), а на по-ранен етап – съчинение-разсъждение. Изумителното в тези названия е, че каквито и да било интерпретации и разсъждения, различни от продиктуваните, са абсолютно забранени. Не официално, разбира се, но се възприемат като неточни, поради несъвпадението с „професионалния” анализ.

Тук е подходящо да се отбележи, че авторът на произведението трудно би достигнал до тройка върху анализа на творбата си (особено в частта за изразните средства). Литературната наука терминологично и структурно не е била толкова развита към момента на написването (и слава Богу). Може би, мнозинството от поетите и писателите, чиито произведения са включени в учебните програми, не биха ги писали или щяха да лобират за изкарването им, ако можеха да видят колко много безсмислени усилия коства изучаването им. И да не се забравя най-важното – опорочен е смисълът на създаването им! Единствените мисли, които буди предметът, са свързани с дотягане.

Представете си, че виждате картина от серията „Слънчогледи” на Ван Гог. Точно, когато ви обземат мисли за красота и талант, музейният екскурзовод да изскочи с ботанически анализ (брой венчелистчета, дебелина на стъблата и т.н.)! Горе-долу така се получава с литературата в училище.

В другите държави основната форма на препитване по литература е есето. То изразява собственото мнение на учениците по отношение на изучаваното произведение. В повечето случаи, за да бъде съставено качествено есе, учениците трябва дълго да са препрочитали и осмисляли текста. Това гарантира познаването му, и най-важното – направените изводи и влиянието върху младежта. Като цяло, предадените по електронен път разработки се прекарват през програма за съвпадение на текста, да не би да са плод на чужди размисли! Парадоксално, но при нас е задължително да са!

Литературата по принцип е създадена с идеята да развълнува, да насочи вниманието към проблем, да пренесе в друга реалност, да зарадва, да натъжи… Поднесена по този начин обаче, успява да направи само последното, дори когато произведението е комедия!

Виктор Панайотов

добави коментар