Spisanie.to

Мигел де Сервантес

„Любовта е толкова голяма сила, че може да надмината само от летенето.”

„Love is so great force that can overcome by flying.“ 

Мигел де Сервантес – Miguel de Cervantes

Предполага се, че испанският поет, драматург, романист е роден на 29 септември 1547 г. близо до Мадрид, на Архангеловден.

Оскъдни са данните около тази велика личност и повечето информация е предполагаема. Но едно е безспорен факт и това е неговият безсмъртен роман „Дон Кихот”. Повече от четири столетия, произведението остава актуално, вълнуващо, поучаващо. Увлекателният стил и тънката проницателност са причина за безсмъртието на романа, което е поставило Сервантес редом до Омир, Данте Алигиери, Уилям Шекспир.

Сервантес е познат и обичан от нас, българите. От училище научаваме странните подвизи на идалгото Дон Кихот и неговия помощник – Санчо Панса.

Мелниците – великани, овцете-армия, селското момиче прекрасната любима Дулсинея, крантата, наречена нежно Росинант – поредица от образи и ситуации, които са възпитали поколения да вярват в благородството, да търсят щастието, дори то да е „на върха на бойното копие”, да мечтаят. Защото мечтите са тези, които правят живота ни красив и с бъдеще.

Сервантес попада няколко пъти в затвор и вероятно там е написва своето велико произведение. Той е написал поредица от стихотворения, разкази, но това, което е останало на върха на човешката дарба е романът за самотният идалго Дон Кихот.

И днес четем, и днес децата разлистват в класните стаи произведението и учителите им развълнувано и нежно разказват и разказват… Дон Кихот е нежността, претворена в литературата, благородството, което не се демодира, рицарят от мечтите на всяка жена, който би я спасил, би я предпазил от всяко зло, би я възпял!

Мигел де Сервантес умира на 23 април 1616 г., на същата дата като Уилям Шекспир. Тази дата – 23 април – е станала и Световен ден на книгата и авторското право.

Образите на Дон Кихот и Санчо Панса са вдъхновили стотици художници, скулптори, режисьори, танцьори, кинематографи, композитори.

Да се насладим на увековечените образи на великите герои на СервантесДон Кихот и Санчо Панса – символи на свободата на човешкия дух.

Антоанета Славова

добави коментар