Spisanie.to

Преоткриване на Османската империя

Преоткриване на Османската империя на Илбер Ортайлъ е полезно четиво за всеки професионален историк, занимаващ се с проблемите на Късното Средновековие и Възраждането, както и на заклетите поклонници на Клио (музата на историята). В малката книга са нарисувани с думи бароковите къщи на пловдивските първенци, сравнени с тези в Истанбул, великолепието на каменния Топкапъ сарай и Долмабахче сарай, правен по западноевропейски образец.

Уредникът на музея Топкапъ сарай, използван за декор при снимките на нашумелия сериал „Великолепният век“, представя особеностите на османската кухня, семейството в империята, кръвния данък – „девширме“. Ако сте обикаляли вече „Столицата на света“, ще ви е интересно да я преоткриетe през погледа на турския историк, описващ великолепието на своя град и страната си – горда наследница на Османската империя.

За автора:

Проф. д-р Илбер Ортайлъ е сред най-уважаваните турски историци, занимаващи се с османистика. Син е на кримски татари, репресирани и депортирани от Йосиф Сталин. Ражда се през 1947 г. в бежанския лагер в Брегенц, Австрия. Установява се в Турция със семейството си, кагато е на 2-годишна възраст. Образова се в южната ни съседка. Гимназиално образование получава в австрийския колеж St. George в Истанбул и анкарското средно училище Atatürk.

Следва във факултета по политически науки на анкарския университет Mekteb-i Mülkiye. След дипломирането си специализира в University of Chicago, под ръководството на проф Халил Иналджък, както и във Виенския университет. Защитава доктората си на тема „Местната администрация в епохата на Танзимата” (1978), отново в Mekteb-i Mülkiye. След допълнително обучение в множество турски, европейски и американски висши учебни заведения, през 1989 г. е получава академичната степен професор по история и е избран за ръководител на катедрата по административна история в Анкарския университет.

Дългогодишен преподавател е в aнкарския Bilkent University и университета Галатасарай в Истанбул. Проф. Ортайлъ владее свободно, освен турския, още немски, руски, английски, френски, арабски, фарси, гръцки, сръбски, има богати познания по латински. Работи по проблеми от историята на Османската империя и Русия. Научните му интереси са в областта на дипломацията, развитието на градските центрове, устройство на администрацията, културната и интелектуална история.

Автор е на монографиите:

„Провинциалната администрация след Танзимата” (Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler/ Provincial administration after Tanzimat) (1974), „Административна история на Турция” (Türkiye İdare Tarihi/ Administrative history of Turkey) (1979), „Немското влияние в Османската империя” (Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu/ German influence in the Ottoman Empire) (1980), „Страници от Истанбул” (İstanbul’dan Sayfalar/ Pages from Istanbul) (1986).

От по-ново време са трудовете му: „Структура на османското семейство” (Osmanlı Aile Yapısı/ Family structure in the Ottoman Empire) (2000), „Икономически и социални промени в Османската империя” (Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim/ Economic and social change in the Ottoman Empire) (2001). „Преоткриване на Османската империя“ е издадена в оригинал през 2006 г. На български език се появява през 2007 г.

 

Мая Джамбазова

добави коментар