Spisanie.to

Какво не знаете за Иисус Христос

Образът на Иисус Христос, познат на повечето хора, е изграден от религиозните писания и по-специално от Библията. Това е неговия духовен образ, съставен и променян през вековете от хора като нас. Една от най-любопитните изследователски теми в историята, е намирането и осмислянето на повече реални факти за личността Иисус Христос. Исторически хипотези и изследователски книги на тази тематика се появяват най-вече през края на XX и началото на XXI век.

Разработвани са различни аспекти на християнството и живота и делото на Иисус. Много църковни водачи заклеймяват подобен род изследвания, тъй като това би изкарало на бял свят доста истини, които могат да разклатят влиянието им. Веднага след като човек поотрасне и види как е устроен светът, неминуемо се замисля как да се противопостави на злото. Търсейки отговор в християнската религия, той стига единствено до извода, че ако сега си трае, на небето ще е добре. По-разсъдливите малко или много искат да живеят добре сега, да победят злото в себе си и наоколо и да прекарат живота с и щастливо и достойно. Не смятат, че е редно цял живот да обръщат другата буза.

Изследвайки историческия Иисус Христос, много учени стигат до извода, че той е искал активна съпротива тук и сега, а не безкрайно търпение. Реза Аслан е американски учен от ирански произход. В книгата си „Зилот. Времената и живота на Иисус от Назарет“, авторът изтъква факти, говорещи за революционната натура на Христос. Аслан изказва предположение, че ако Иисус беше жив сега, навярно щеше да е част от крайни израелски националисти. Много хора в църковните среди смятат, че една такава книга осквернява образа на Иисус, но всъщност всеки, който си обича родината и иска доброто да възтържествува, би предпочел да вярва в такъв Бог, а не в примирен и търпелив.

Аслан твърди, че според описанието на живота на Иисус в Библията, той не би трябвало да е разпънат на кръст, тъй като това наказание е за бунтовници и несъгласни с властта. Смята също, че надписът, който римляните поставили над кръста, а именно „Този е юдейския цар“ не е безсмислено ироничен, а е бил в съзвучие със стремежите на Иисус да оглави евреите и да ги избави от игото. В „Евангелие на Тома“, Иисус казва: „Не мир дойдох да донеса, а меч.“

Малко известен факт е, че Иисус почти сигурно не е роден на Коледа, а поради факта, че преди това този ден е считан за рожден ден на бога на Слънцето, един от най-важните богове в региона на Близкия Изток, хората са решили, както в много други случаи, да насложат християнския празник върху езическия. Според редица изследователи годината на новата ера, от която броим, също е объркана. Предполага се, че грешката е направена от свещеник на име Дионисий, чийто ръкопис е преписван многократно в последствие и в крайна сметка тази грешка е официализирана и общоприета. Предложенията за рождена година Иисус варират най-вече от 8 до 4 година преди нова ера, като най-много се клони към 7 година. Ако това е така, би трябвало сега да сме 2021 г. За рождени месеци най-вероятни са април и август.

В книгата си „Еволюцията на Бог“, Робърт Райт разказва с исторически факти за Иисус, Мохамед и Мойсей. Той смята, че Христос по никакъв начин не насърчавал любовта към противниците и тези неща са вкарани в образа му години по-късно.

В своя труд „Чули сте, че било казано“, Гари Демар обяснява, че Библията проповядва съпротива, а не безсилие, но това може да се забележи след внимателно осмисляне на написаното. Основното, на което акцентира книгата е, че християните са възпитавани в покорство поради грешното възприемане на Писанието и изворите.

Всички разгледани дотук неща са част от процеса на научното осмисляне на безспорно великата личност на Спасителя, който може би е дошъл да ни спаси с живота си, а не със смъртта си. Ако хипотезите на изброените учени са верни, то Божият син е искал да се спасим още тук, а не е предлагал ефимерно, несигурно спасение в друг свят. Не е пропагандирал живот в недоимък и търпение.

В книгата „Светата кръв и Свещения граал“ се допуска хипотезата, че Иисус може да е имал жена и поколение. Това не Го прави по-малко божествен и светъл образ, а дори още по-достъпен образец за подражание, тъй като съпружеската и родителската роля са неделима част от човешкия живот и какъв по-подходящ образец може да има как да бъдат изпълнявани, от самия Христос. Можем само да се надяваме, че все по-често ще изникват реални доказателства около тази невероятна личност, които да разкриват на какво в действителност е учил, как да се борим за щастието тук и сега, а не да се задоволяваме с отнесени врели-некипели за отвъдното.

Виктор Панайотов

добави коментар