Spisanie.to

Танцът – не само игра чрез тяло и движение

Древен колкото вселенската митология за божествата, въплътени в човешка физика танцът като двигателна игра пренася своята митична омая във времето и до ден днешен.

Космическите тела във Вселената изпълняват танцът на сътворението с всяка новородена светлина от прах и газ, завихрена от движенията на върховния бог Шива. Пак той само с едно обръщане в другата посока на въртене разрушава цели светове.

Когато се върнем обратно в сегашната небожествена реалност на автономния интелект, компресиран в микроелектроника картината става съвсем различна. Танцът няма това ритуално и свещено значение като преди хилядолетия. Въпреки това свързващото звено се запазило.

Играта в ужасно зрелищни спектакли, в които демоните отмъкват душите на живите към долния свят, а вярно служещите на Небесата сурово ги наказват, не би била възможна без тропането на крака, удрянето на барабани, просвирване на гърлени звуци, накратко без музиката. Тя поражда горенето в горивната камера на движещото се тяло. Ритмите изпращат наелектризирани импулси до всеки нерв и жила. Излъчената енергия светкавично възбужда сетивните рецептори, крайниците, връхчетата на пръстите и портата към Космоса най-отгоре на главата. Физическите разграничители на пространството, означаващи местата на външната и вътрешна динамика на тялото изпадат от вниманието. По-точно ги няма.

Допреди малко танцуващият сам движил тялото си, но енергийната вихрушка от симетрични звуци се вселява в него. Редът на действие се разменя. Не той играе танца, а танцът си играе с него. Между танцуващият и танца се сключва кръвно единство. Никой от двамата не руши взаимната служба към цялото изживяване. Материалното изграждане на движенията или статиката в танца минава отвъд този свят. В безплътна лекота се явява и разсейва като слънчеви светлини през въздушни пари. Изживяването на танца, а не самата техническа игра и професионалната тренираност на танцьора действа опиващо на зрителите или играещите.

Научно погледнато танцът има антистресов ефект върху организма. Тъй като създава работа на неизползваните в нетанцуващо състояние жлези с вътрешна секреция, имащи пряка връзка с хормоналната регулация. Посредством нея се докарва удоволствие по цялата дължина на нервната система. Само че науката не може да твърди, че познава чудото на танца.

Нина Копева

добави коментар