Spisanie.to

Технологии за оцеляване за времето на прехода и отвъд него – единадесета част

Пост-апокалиптичните хора

 

За времето след прехода има две важни новини: една неприятна и една приятна. Неприятната е, че „силните на деня”, неуспявайки да си поделят света на „свои зони”, ще им се налага непрекъснато да мигрират лично или с инвестициите си от страна към страна, и от континент към континент за население и условия годни за източник на печалба. Тъй като това в един момент ще се изчерпи, ще отпаднат или ще се обезсмислят парите, защото те служат за заплащане на живия човешки труд, който вече е предаден на машините. Това означава финансова криза, защото хората останали без работа и пари няма да могат да се радват на стоките. Наред с това след индустриализирането и войните ще остават купища отпадъци и наранена природа.

Добрата новина е, че същите безработни стават свободни точно така, както са се освободили робите с падането на античния Рим. В зависимост от избора им, те, като Homo urbans, ще живеят в свръхградовете, или в селата, екоселищата близо до природата – като Homo ruralis.

Пост-апокалиптичният човек ще взема решения за действия, които ще са в хармония с груповите и дори глобалните нужди. Всяко действие ще е малък принос към нуждите на всички на планетарно ниво.

Мисленето и действието ще вървят от конкретно към абстрактно; от такова с местно значение към трансфер или глобално значение. За това ще служат способностите за емпатия, телепатия, ноонет (ползване на мрежата от сигнални полета).

Релаксацията, медитациите и нервно-психичната хигиена са част от културата на пост-апокалиптичния човек. „Здрав дух в здраво тяло”. Здравият ум е условие за здраво човешко тяло.

Клип-съзнание – способност за бързо „прескачане” на вниманието от обект към обект, бързо схващане на смисъл при приемане на кратки, плътно опаковани данни, както и по-нататъшната работа с тях. Това е мислене с „едри крачки”.

Постепенната замяна на глобалните технически средства за комуникация с био-психичните им аналози през времето на прехода ще осигурят висока приспособимост на селския човек към особеностите на природната, социалната и техническата среда. Може да го наречем пан-психизъм и анимизъм, защото напълно осъзнато хората ще имат свое продължение в тези среди, без да се налага за това да правят огромни отчуждени усилия и ползване на „железа”.

Средата на градския човек ще бъде населена с опорни точки от виртуални знаци, подобни на сегашните gps-приемници и „бягащи” светлини, указващи опасности, блага и възможности за развитие.

Селският човек ще е изградил ново отношение към социализираната природна  среда. Опорните точки (системообразуващите фактори) в нея ще бъдат считани за свещени. Примери за тях са: стари вековни дървета, извори, оброчни места и камъни, огньове, земеделски посеви, впрегатни животни, горни дрехи, инструменти за монтаж и поправка, зърнохранителници и хранилища за хранителни продукти и др.

Кирил Груев – Бурда

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?

Следвай ни в :