Spisanie.to

Музикалният инструмент гунру

Гунгру е един от най-известните музикални инструменти за Индия. Представлява малки звънчета, които изпълнителите на класически танци завързват за краката си.

Множество звънчета са закачени за връв от памук. Завързани за краката, звукът от звънчетата позволява на публиката да чуе сложните движения на краката на изпълнителя.

Според Натя Шастра (древен текст, съдържащ предписания към изпълненията на сцена) идеалните гунгру са направени от бронз или мед, тъй като се е предполагало, че звукът от тези метали е най-добре тониран.

По време на танц, танцьорът трябва да носи сто или двеста звънчета на всеки крак, или сто на десния и двеста на левия. Вторият вариант за разпределението на звънчетата има по-скоро практическа цел – по-голямата част от класическите танцьори изпълняват по-тежки движения с десния, отколкото с левия си крак.

Класическите индийски танци се разделят най-общо на две групи:

такива, които се изпълняват според ритуалите, или иначе – Agama Nartanam. Според Натя Шастра, за която стана дума по-горе, тези изпълнения са познати като margi или „освобождаващи душата“.

танци, които се изпълняват в дворците на знатните особи, под съпровода на класическа музика. Наричат се Camatakam. Според разбиранията на хиндуистите, божеството, в чест на което се изпълнява танцът, е уважаван гост в дома на владетеля и на него трябва да му бъдат предложени т. нар. „шестнадесетте жеста на гостоприемство“, един от които е представянето на танц и музика. Целта им е да „ удовлетворят сетивата на госта“.

Терминът „класически“ описва именно стиловете, описани в Натя Шастра. Обикновено класическите танци „разказват“ историята на доброто и злото. Целият танц е представен по изключително драматичен начин (на санскрит нрита). Цялото изпълнение трябва да бъде изградено от съвършени жестове както на лицето, така и на цялото тяло. Именно тези жестове разказват историята на танца и чрез тях се представят определени предмети, времето, различни аспекти на природата и най-вече емоции.

Класическите индийски танци се наричат и Натя. Освен танц, те включват и пеене, както и мимики на лицето.

Катак (една от осемте форми на класически танц в древна Индия) е танц, при който изпълнението без гунгру се счита за незавършено. При него танцьорите поставят между 101 и 151 звънчета (понякога се налага слагането на по-малко, ако танцьорът е по-млад – като дете или начинаещ могат да носят до 50 и да добавят към бройката, в зависимост от напредъка и техниката, която изграждат при танца си). При този тип танц звънчетата са от желязо, като звукът, който те произвеждат, е различен при всяка една стъпка.

Гривните се свалят след края на танца и не се носят извън сцената, тъй като всеки танц започва с молитва и пространството, на което танцьорите изнасят представлението си се счита за свещено.

Евгения Динева

добави коментар