Spisanie.to

Будителите в 21-ви век

Терминът предполага будител да бъде човек, който знае, популяризира и обича българската история и роден език. Празникът е въведен в далечната 1922г. от Министъра на просвещението в кабинета на Ал.Стамболийски – Стоян Омарчевски. Първообрази на българските будители са П. Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов, Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Неофит Бозвели, Димитър и Константин Миладинови, Ботев, Левски, Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Д. Чинтулов, Л. Каравелов и още и още…

В училище се говори отново и отново за делата на тези велики люде, ние порастваме с техния пример, дело, творчество. Но това стои малко статично и замъглено в далечното ни минало. А днешния живот предполага нови модели на поведение, нови образци за достоен живот и дела. Всяка година на 1 ноември учениците с право слагат своите учители в графата “будители”, което е правилно и е малък реверанс към все по-трудната им професия. Но дали само те са съвременните будители и кои други наши съвременници имат категоричен дял в опазването на българщината, казано в най-общ смисъл.

И тогава се сещаме за днешните творци – писатели, художници, музиканти, композитори, за научните ни деятели, които въпреки всичко “правят” наука. Не правят ли своите плахи стъпки към понятието “будител” младите творци, които пишат своите първи стихове и проза?! Художниците на България впечатляват света с оригиналния си талант. А българската народна песен и танц, вдъхновение през вековете, не са ли и днес атракция и неземна хармония в цивилизования свят ?! Световните оперни сцени не се ли възторгват от българските гласове, притежаващи прелест, непозната за други артисти?

Не могат да се изброят достойните дела на днешните българи! Това навярно ще бъде работа на идващите поколения. Но едно е важно да се повтори, че по-красива, по благодатна, по-прекрасна страна от моята родина България няма и дано това е и Вашето мнение. 1-ви ноември ни дава още един повод да се почувстваме горди българи!

Антоанета Славова

добави коментар