Spisanie.to

Книги за смет

На 21.04 в София на площад Славейков се проведе инициатива „Книги за смет“. Интересна идея, отбелязваща две чествания около тази дата – Международният ден на Земята (22.04) и Световният ден на книгата (23.04). Инициативата се състоеше в това, хората да предадат пластмаса, а в замяна да получат безплатна книга. Само два часа след започването и книгите привършиха. При този факт, въпреки страхотната идея за рециклиране, няма как да не насоча статията към книжността и желанието за културно обогатяване.

Разбира се имаше хора, които бяха там само да оставят пластмасата си, но множеството беше подбудено от интелектуалния подарък. И така, от това, което видях и разочарованията, които чух след като книгите свършиха, гордо мога да кажа – хората четат… младите четат… българинът чете.

Културата на един народ се измерва с висотата и степента на неговата книжовност. Тя има огромна роля върху миналото на народите, като запазва и закрепва неговия дух и развитието на неговата култура.

Изглежда, започваме да се убеждаваме, че културата е немислима без книгата. Четивото е вещественият, материален израз на мислите, идеите, копнежите и въжделенията на човечеството от всички времена до днес. То въплъщава в материални форми постиженията на човешката мисъл и човешкия дух, проявени в областта на науката, философията, поезията и изкуството.

Чрез него ние се свързваме с миналите поколения на нашето племе, чрез него ние изучаваме историята си, чрез него ние се приобщаваме към научните и културни придобивки на чуждите народи, чрез него разширяваме познанията си и облагородяваме сърцата си. Непрекъснатото развитие на човешкия дух е натрупало толкова сложни и многобройни научни познания, художествени постижения, които само когато четем можем да въплътим, съхраним и направим достояние и на бъдните поколения.

Книгата е нашият инструмент за познание. Е. Лабуле е казал, че книгата е опитът на миналото. Тоест, четивото е инструмент, от който получаваме опит. Хелвеций пък е казал, че без книгите ние бихме останали диваци. Тоест, книгата е нашия инструмент за културно еволюиране.

За да запазим тази неоценима заслуга, която книгата и писмеността указват в живота на човека, за историята и бъдещето на нашия народ може би трябва да вложим всичката си амбиция и впрегнем духовните си сили за по-близко приобщаване на народа към книгата – към родната, добрата и полезна книга, към четивото, което твори и утвърждава живота, което разкрасява речта и усъвършенства езика ни, което облагородява и обогатява езика ни. И в този смисъл инициативи, като тази са добре дошли за нас.

Десислава Христова

добави коментар