Spisanie.to

Лалугер призовава – Помогнете ни!

Сигурно вече сте видели едно симпатично животинче да ви призовава за помощ от екрана.

Това е лалугерът, иначе-застрашен вид. По един весел начин, представен ни от песента на животинчето, Световната организация WWF показва, че и животните имат нужди, така както и хората.

Всъщност не само един човешки живот е ценен, но и всичко в природата (флора и фауна), защото се запазва равновесието на нашата планета.

Свързахме се с WWF, за да ни кажат повече за кампанията, а също и да поговорим за важността на видовете.

1. Разкажете повече за кампанията „Осиновете застрашено животно“.

Това е първата кампания на международната природозащитна организация WWF в България за набиране на средства в подкрепа на работата й по опазването на местообитания на четири редки или застрашени животински вида – лалугер, рис, морски орел и пеликан. Осиновяването е символично и хората не трябва да отглеждат животните у дома си. Кампанията набра близо 3000 лв. към 6 декември 2011 г.

Дарение от 70 лв. може да се използва за закупуването на част от дървения материал за изработването на платформа за гнездене на пеликани. Дарение от 35 лв. може да позволи охраната за два дни на гнездо на морски орел в размножителния период. Дарение от 50 лв. може да позволи на един експерт да направи еднодневен мониторинг на стара, естествена гора, за да провери състоянието й и да даде конкретни съвети за опазването й. Дарение от 50 лв. може да осигури еднодневно обучение на един земеделец на природосъобразни земеделски практики, които не разрушават местообитанията на лалугера.

Кампанията няма краен срок, като набраните средства и начините на изразходването им ще бъдат съобщавани периодично.

2. Рис, лалугер, пеликан и морски орел, за по-нататък планирате ли включването на още животински видове?

Възможно е да добавим и други животински видове в зависимост от обхвата на работата ни в България и по света.

3. Досега какви успешно завършени проекти оставихте зад гърба си?

Част от набраните досега средства бяха използвани за построяване на площадка за пеликани във възстановена влажна зона в Природен парк Персина на брега на Дунав край Белене. Тя позволява на птиците да гнездят на сигурно място, като надеждите са през следващата година там да се установи за постоянно нова колония.

Друга част от средствата бяха насочени за наблюдение и опазване на гнездо на морски орли край Казанлък през размножителния период.

Кампанията набира средства и за опазване на ливади и пасища в три зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Плевенски регион и в Природен парк Русенски Лом, където се срещат колонии лалугер, както и за опазване на старите естествени гори в крайграничните планини на Западна България, където рисът се завръща в последните години.

4. WWF е световна организация, как България и кога реши да се присъедини към нея?

Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF работи в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. От средата на 90-те години на ХХ в. започва работа и в България, предимно по опазването на река Дунав и нейните притоци. От 2006 г. WWF е регистрирана и като българска неправителствена организация. Занимаваме със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

5. Как българските компании гледат на идеята за еко-бизнес?Подкрепят ли я, или все още вървят по старому?

Зеленото стана много популярно през последните години и се надявам това да не е само временна мода, а хората наистина да разберат, че имат нужда от здравословна среда – чист въздух и вода, от запазена природа за почивка и т.н. Фирмите започнаха да осъзнават, че подобряването на технологиите, които използват, не само намаляват натиска върху природата, но и им спестяват разходи. Важното е да разберат, че ако са от сектори, които замърсяват, не е нужно да се хвалят само защото спазват природозащитното законодателство. Трябва да правят повече от минимума, който се изисква по закон.

6. Нещо интересно, което забелязах в логото на пандата през годините-изглежда така, сякаш пандичката е растяла и се е развивала. Можете ли да кажете същото за културата на хората, това да разбират ценността на нашата планета Земя?

Човек е част от природата. Съответно ако непрекъснато я разрушаваме, няма как да се надяваме, че в някакъв момент това няма да ни се върне. Звучи елементарно, но понякога хората забравят това просто нещо.

7. Какво искате да кажете на хората (ваше послание, молба, препоръки)?

Правете всичко по най-добрия начин, бъдете сред природата в свободното си време, научете децата си да я обичат и пазят.

 

*Специални благодарности на Константин Иванов, представител на WWF България за кореспонденцията.

Фотографи: Konrad Wothe (лалугер), Roger Le Guen (рис), Anton Vorauer (пеликан), Widstrand (морски орел)

добави коментар