Spisanie.to

Отбелязването на 24 май и Кирило-Методиевото дело

Един от най-тържествено отбелязваните празници в националния ни календар – 24 май, и тази година ще бъде почетен с поднасянето на цветя и венци пред паметниците на славянските първоучители Св. Св. Кирил и Методий в цялата страна. Затова е любопитно къде и как са издигнати у нас и по света паметници на солунските двама братя.

Интересна е историята на монументите, изобразяващи Светите братя. Издигнатият пред Народната библиотека паметник е един от най-впечатляващите в столицата. Той е сътворен от скулптора Владимир Гиновскии и арх. Иван Иванчев, след спечелен от тях конкурс през 1962-63 г. Издигнат е през 1972 г. и официално открит през 1975 г. Фигурите на Солунските братя са високи 4,2 м. Всяка година на националния празник 24 май постаментът на статуите на солунските братя се отрупва с цветя.

Забележителна е скулптурната композиция в Казанлък, изобразяваща славянските първоучители. Тя се намира в двора на старото педагогическо училище, днес Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Излята е през 1883 г. от бронз, от учителя Иван Топалов в Държавната военна фабрика и казанлъшкото Механотехническо училище. Материалът за отливането на фигурите е събран от ученици и граждани. Съществува проект около паметника да се реализира художествено осветление.

През последните години са открити няколко паметника на Кирил и Методий в България, през 2005 г. в град Пазарджик и през 2007 г. в Добрич и Враца. По-стари паметници на светите братя има още в Пловдив, Велико Търново, пред сградата на Великотърновския университет и Благоевград, както и в Скопие, Охрид, Одеса и редица чешки градове, Рим, Мурманск, Чикаго.

Но нека се взрем по-дълбоко в делото на двамата братя. Проф. Васил Йончев анализира рунното писмо на древните българи и смята, че кирилицата предшества глаголицата, както и че кирилица и глаголица са писани от Кирил и Методий. Той отхвърля тезата, че кирилската азбука е дело на Климент Охридски. В един от трудовете му бива изведена т.нар. фигура-модул, от която, според учени, произлизат буквите от глаголицата. Тя представлява разграфен кръг, в който са вписани по-малки окръжности.

Професорът се позовава на „За буквите“ на Черноризец Храбър, за да подкрепи с факти тезата си, а именно, че кирилицата е създадена преди глаголицата. Наличието в поемата на букви като „б“ и „щ“, характерни за кирилската азбука, биват приведени като доказателство за твърдението.

Според Йончев в глаголицата се съдържат символи за огън, въздух, вода, земя, както и такива за „вечност“ и „Бог“. „Когато Кирил е оформял нейните знаци, той е стигнал до забележително графическо хрумване: да използва кръглите колелца като основен елемент при изграждане на формата на по-голямата част от буквите. По този начин е успял да придаде единство на цялостното изграждане, стилна особеност на общата шрифтова картина и декоративна прелест на страницата.“

Според официалната версия на историците, през 855 г., след многогодишен труд, Кирил съставя, с помощта на брат си, Методий, глаголицата в манастира „Полихрон“, от който днес нищо не е останало, но за който се знае, че се намира в пределите на днешна Турция. Както е известно, глаголицата е станала факт, заради поръчението на византийския император, който, в желанието си да приобщи многобройното славянство, намиращо се в рамките на империята му, изисква от блестящия дипломат и книжовник Константин Кирил да създаде писмо за славяните. Това, в действителност, е хитър дипломатически ход, с който се цели асимилиране на славянските племена, чрез приобщаването им към византийската култура на матерен език. А тъкмо новата азбука изиграла роля при преводите на византийската книжнина на старославянски. За основа на глаголицата е използвано гръцкото фонетично писмо.

Кирилицата, на свой ред, представлява адаптация на сложната за употреба глаголица. Създадена е от Климент Охридски и именува в чест на неговия учител Константин Кирил Философ. Днес се използва от над 360 милиона души по света.

Мая Джамбазова

добави коментар