Spisanie.to

Представяне на новия български тълковен речник

На 16.01.2013г. в една от залите на Софийския университет се състоя представянето на новия български тълковен речник на професор Василка Радева.

Следват думите на главен асистент Надежда Михайлова, която имаше честта да запознае публиката с така чакания тълковен речник.

 

„На първо място искам да благодаря, на професор Василка Радева, за възможността да представя този речник, защото няма по-голям чест от това учителят да се довери на ученика. Благодаря Ви професоре!

Ако трябва да определя този речник с две думи бих го нарекла „нужен“ и „чакан“. Това е така, защото този речник не е издаден, за да се изпълни нечий издателски план. Речникът е строго насочен единствено към практическите нужди на потребителите, на читателите. Той няма дефинира група като ползватели, тоест не е ограничен само за ученици, учащи, езиковеди и т.н. Всеки един българин, който се интересува от значението на думите и от това  как  те функционират в речта, може да го ползва с най-голямо удоволствие.

Проф. Василка Радева е дългогодишен преподавател в Софийски университет и води преподавателската си дейност, която се отразява и в създаването на новия тълковен речник. В продължение на няколко години като курсови работи на студенти се даваха задачи да открият нови думи, значения и употреби. Като студентите освен, че трябваше да намерят съответните думи в различни по вид и контекст, трябваше да сравнят тълкувателни дефиниции от различни източници. В резултат на тези курсови работи, които бяха свързани със специализирана лексика бяха обхванати тематични полета авто-мото свят, кулинария, козметика, алпинизъм, компютрите и работата с тях, музиката. В нашето ежедневие всички тези теми предполагат наличие на специализирана лексика без тя да е строго терминологизирана.

Тълковният речник има особена позиция сред речниците, защото както всички знаем той се занимава с думите и употребата на тяхното значение. Когато на пазара се появи нов официален тълковен речник, масово ни го представят като речник, в който сега ще видим как се употребява дадена дума, какви са новите думи в българския език и т.н. Но бих искала да кажа, че правописният речник взима отношение за правописа и правоговора на думите, а тълковният ни показва как функционират те.

Българският тълковен речник е абсолютно в рамките и границите на нормативността.

Представеният тук речник обобщава и стилистичните маркери на думите, в него са включени и редица диалектни думи, които обаче имат широко разпространена употреба и за това те са отбелязани като разговорни, което всъщност е и богатството на този речник.

Включването на тези диалектни думи не прави речника ненормативен. Речникът не плаши с голям обем. Като приятните факти тук са няколко. Първият факт от тях е ,че думите са кратко, ясно и точно обяснени. Другият факт е, че в него няма примери от художествената литература…“

Елизабета Велчевска

добави коментар