Spisanie.to

Хвърковата надпревара

Големият синигер – символ на София

 

Разбуждайки се в ранна делнична утрин край отворения прозорец, хиляди певци галят ухото ни с нежните си песни.

Ходейки по софийските улици и между зелените дръвчета, край нас постоянно прелитат пернати, някои от тях, доста екстремистки настроени, сякаш се целят точно в лицето ни и в последния момент решават да променят дестинацията си.

Да, доста птички радват очите и ушите ни, но съвсем наскоро една от тях бе избрана като птицата символ на София, а именно – големият синигер (Parus major).

 

В периода от 28 януари до 15 март всеки можеше да избира между 12 от най – разпространените в столицата ни птици, коя да бъде символ на София. И ето на Първа пролет големият синигер бе обявен за победител в надпреварата. На второ и трето място се класираха гугутката (Streptopelia decaocto) и домашното врабче (Passer domesticus).

Останалите птици, включени в конкурса бяха градска лястовица, алпийски бързолет, керкенез, голям пъстър кълвач, кос, кукумявка, славей, горска зидарка и сойка.

Избор на птицата символ на София е част от проекта на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) „ВИЖТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Летящото богатство на България ”. Целта му е увеличаване интереса към птиците и тяхното опазване чрез най – разнообразни дейности, в които могат да се включат хора от всички възрастови групи.

Големият синигер е най – често срещания синигер у нас. С жълтото коремче, жълто – зеления гръб и синия оттенък на крилата, той печели нашите овации. Едни от любимите му места са широколистните гори и храстите.

Гугутката е също често срещана птица в населени места. Ако успеем да я уловим с поглед ще видим черни върхове на крилата и бели върхове на опашката. А домашното врабче пък ни радва с гамата на кафявото със своето кафяво гръбче и сиво коремче.

И така надяваме се, въпреки че избрахме големия синигер за наш символ, останалите негови дружки да не ни се обидят и когато кацнат на перваза да си похапват трошици, да ни направят публика на изящния им концерт.

Надя Стефанова

добави коментар