Spisanie.to

Прегледи и изследвания по време на бременността

Бременността – понякога случайна, друг път – дългоочаквана, но винаги сътворяваща чудото в живота ни. За повечето хора този деветмесечен период представлява преход към едно себеутвърждаване, в чийто център ще бъде поставено детето, а заедно с него – и цялото щастие, отговорност и отдаване, които то изисква и носи.

За да започнем този процес и за да имаме възможност бременността ни да протече безпроблемно, е необходимо да знаем какви прегледи и изследвания е желателно да проведем на различните етапи от бременността. Важно е и да бъдем запознати с правата ни през този период, и коя част от медицинските грижи се поема от здравната каса.

Отговори на тези въпроси можем да получим от програмата „Майчино здравеопазване“, която е обособена в два основни процеса: Единият е наблюдение върху протичането на бременността, а другият – рутинно послеродово наблюдение, който продължава до 42- я ден след раждането.

На първия етап се прави анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения при предишни бременности, вредни навици и др.) и се определя вероятният термин на раждане. Всичко това се извършва при първия преглед на бъдещата майка, а заедно с това се изследва и кръвната картина.

Консултативните прегледи, които се извършват от специалист, са: Акушерска ехография (един път в първия триместър и един път между 16 и 18 гестационна седмица), вземане на онкопрофилактична цитонамазка (при първото посещение) и вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване (при първото посещение и в IX лунарен месец). Еднократно се и изследва артериалното кръвно налягане, при което се определя кръвната група и Rh фактор.

Изследването, което се провежда през всеки лунарен месец, а в IX-я и X-я – по два пъти, се нарича антропометрия. При него се измерват ръстът и телесната маса на плода, както и диаметрите на таза на бъдещата майка.

При първото посещение още се определя и гинекологичният статус, като се назначават изследвания за сифилис, хепатит В и HIV (при съгласие на майката), а по време на бременността се наблюдават сърдечната дейност на плода и кръвната захар на жената.

Вторият обособен етап на програмата «Майчино здравеопазване», а именно рутинното послеродово наблюдение, включва общ преглед на родилката, проследяване на процеса на обратно развитие на матката (инволуция), мануално изследване на млечни жлези и проследяване на лактацията, промоция на кърменето, и запознаване със здравните аспекти на правилното хранене, хигиените грижи и др.

Освен тези изследвания, които влизат в обхвата на програмата, има и редица други, които майката по свое желание има възможност да направи. Те дават допълнителна, а в някои случаи и много по-обхватна информация за развитието на плода и цялостното състояние на родилката. Ограничението при тях е, че не се покриват от здравната каса, което означава, че изискват допълнителни и не малко ресурси, които трябва да бъдат направени.

Към специализираните изследвания се включва ултразвуковото изследване при ранна бременност, при което се локализира бременността (дали е в матката или извън нея), определя се точния срок, както и наличието и броя на ембрионите. Също така се прави оценка на матката и на яйчниците.

През първи или втори триместър на бременността се прави генетично биохимично изследване (с вземане на кръв), целта, на което е да се направи оценка на риска за раждане на дете със синдрома на Даун или други вродени аномалии. Болницата, която разполага с необходимите ресурси и апаратура за биохимичен скрининг е СБАЛАГ «Майчин дом». Важно е да си носите ултразвуково изследване на плода, направено до 2 дена преди вземане на пробата.

Едно от най-обхватните специализирани изследвания е феталната морфология. Тя представлява ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода, в това число размери на бебето, плацента, пъпна връв и околоплодни води. Може да бъде проведено на три етапа.

Първият е между 11 и 14 г.с. и при него се прави оценка на основните органи и структури на плода, определя се локализацията на плацентата и броят на съдовете в пъпната връв, позволява се диагностицирането на структурни аномалии. При констатирането на такива, има възможност за прекъсване на бременността.

При втория етап, на който може да се осъществи провеждането на фетална морфология, а именно между 18 и 23 г.с се позволява по-задълбочен оглед на органите и структурите на плода, включително и преглед на феталното сърце и на лицето на плода. Също така, тук има възможност да се направи ехографски скрининг за хромозомни аномалии и за преждевременно раждане чрез измерване дължината на маточната шийка.

Третият етап, на който може да се направи фетална морфология, е между 28 и 32 г.с. На него могат да бъдат диагностицирани евентуални дефекти, които имат по-късна изява. Прави се и оценка на темпа на фетален растеж, както и Доплерово изследване на кръвотока в майчино – феталната и фето – плацентарната циркулация.

Към специализираните изследвания бихме могли да добавим амниоцентезата, която се назначава при рискова бременност. При нея се взема околоплодна течност с цел последяващи изследвания за дородова диагностика на генетични болести, и се провежда между 15 и 19 г.с.

И така, след като се запознахме с възможностите, които има пред нас за изследване на детето, което сме създали, а и за средата, която ще му осигурим, с цел да се развие по най-благоприятния начин, всеки сам може и трябва да вземе решение до къде да разпростре своята ангажираност. И аз вярвам, че един родител не би осигурил на детето си нищо по-малко от най-доброто.

Александрина Гьошева

добави коментар