Spisanie.to

Деспотичен родител ли сте? Тест за толерантност.

Деспотичният човек

Думата деспот е обобщаваща за набор от човешки качества, като например самолюбив – човек, който не се съобразява с волята на другите и налага своята истина като абсолютната истина, а волята му е закон за всички останали, неговите решения не се оспорват, а смирено се приемат.

Деспотичният родител?

Деспотичен родител може да бъде майката, бащата или в най-лошия случай и двамата, но най-често тази роля се присъжда на бащата, тъй като той е водещата фигура в семейството в нашето патриархално общество.
За огромно съжаление, според родните статистики, деспотичните бащи са често срещани герои в реални истории, които заливат медийното пространство. Психическият тормоз, на който стотици деца са подложени в семейната среда често се нарича „метод на възпитание“, и което е най-лошото, този родител не изпитват никаква вина за поведението си! Той нарича себе си загрижен, такъв, който знае кое е най-доброто за децата, пренебрегвайки техните желания и влечения.

Той упражнява контрол над всички действия на детето

Начин на поведение: „ Не си дръж ръцете така“
Хранене: „Ще изядеш тази супа, или ще ти я изсипя във врата!“
Обличане, интереси, и изобщо всеки аспект от живота на детето, налагайки своето мнение и решения като единствено, неподлежащо на никакво оспорване.

Това е то деспотичният родител, но разглеждайки по-детайлно, ще се окаже, че си има причини за поведението му, много по-дълбоки, свързани основно с неговата личност и житейски път.

Какви са причините за деспотично поведение?

Възпитаван от баща деспот

Това е най-често срещаната причина! Това е така нареченият „строг баща“, който със сериозността си респектира всички у дома. Действа по модела на баща си, може би не толкова осъзнато, но е възможно и да демонстрира такова поведение, именно, защото добре знае как то въздейства върху детската психика.

Вижда в детето си своите недостатъци

И чрез строг и деспотичен метод на възпитание се опитва да ги изкорени, и то с най-доброто намерение да направи от детето си по-добър човек от самия себе си, не съзнавайки, че прави точно обратното.

Смята, че с този метод на възпитание ще превърне детето си в силен и могъщ човек

Много често родителите се държат строго с децата си, лишавайки ги от нежност и ласка, защото смятат, че по този начин проявяват слабост, от която детето би могло да се възползва или пък ще го разглезят и превърнат в слаб, раним, и уязвим човек.
Има ли смисъл да отбелязваме, че това е крайно погрешно заключение?

Изразява своята емоционална незадоволеност

Мъжете имат нужда от това да хранят ежедневно егото си с позитивно отношение към тях, похвали за добре свършена работа, както и това да им се повтаря непрекъснато колко ценни и незаменими са в дейността си!
Когато обаче навън не се получи, подобно на изгладнял кръвожаден вълк се нахвърля върху по-слабите, уязвими, и най-вече зависещи от неговото благоволение хора –неговото семейство, налагайки правила и забрани.

Какви са последиците от деспотичния метод на възпитание?

Всеки човек се ражда свободен, заедно със своя потенциал, който ще развива през живота си. Всяка форма на поробване ще нанесе травми в психиката му – като липсата на самочувствие, неувереност в собствените възможности, комплекси, и нужда от това да бъде под нечия зависимост, за да оцелее.

Да вземем например онова непрестанно коригиране на поведението на детето и то демонстративно, без съображения от мястото и хората, които присъстват. Както всеки човек, то също изпитва срам, и когато за неговите недостатъци и не толкова недостатъци се говори на публични места.
В него се заражда комплекс за малоценност, който го смачква като личност.

Храненето е задоволяване на физическа потребност, но и удоволствие от това, че сме заедно с любимите си хора. Редно ли е това удоволствие да се превръща в отвращение? Да, супата е здравословна храна, трябва да бъде поднесена с любов, да се обясни какви съставки има и колко са полезни с думи, които да убедят детето, че е вкусна и да може то да пожелае с удоволствие да я изяде.
Не насилствено, превръщайки я в най-омразната за него храна и изпитващо отвращение по-скоро от начина, по който се е наложило да я изяде, отколкото от вкуса й, спомен, който ще изплува винаги щом я види или усети аромата й.

Деспотичният родител ще наложи със сила своето мнение, своя вкус и стил на обличане, без да се съобрази с желанията на детето. Точно така момичето, което е облечено винаги в жълто, защото нейната майка обожава жълтия цвят и й купува винаги дрехи в жълт цвят, заслужено ще носи прякора в училище „жълтото момиче“, което истински мрази.

Вменяване на отговорности, породени от амбициите на родителите също оказват негативно влияние на детето. Защото когато амбицията се превърне в самоцел – например да направи от детето си лекар, макар и нещастно, то ще даде всичко по силите си да задоволи желанието на родителите си. Но ако това не е негово желание, то със сигурност ще завърши с провал или по време на следването, или след това, защото човек може да бъде истински добър в това, което му диктува сърцето, това, което се нарича негово призвание!

Сия Иванова

добави коментар