Spisanie.to

Извеждане на деца от гетата

Варненска неправителствена организация се е заела с нелеката задача да социализира децата от малцинствен произход, обучаващи се в местните училища. Сдружение „Обновление” реализира два основни образователни проекта, насочени главно към варненски ромчета на възраст от 7 до 15 год. Първият цели връщането на подрастващите в училище, а вторият- интеграцията на обучаващите се в момента. До този момент по първата програма има записани 87 деца, а по втората- 100. Парите за тях са отпуснати по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и възлизат на 185 659.45 лв. С кръстосано финансиране по линия на ЕФРР са набавени още 14 004.10 лв. Продължителността на проектите е 12 месеца.

„Обновление” организира занимания за децата в класните на ОУ „Константин Арабаджиев”. Към настоящия момент с посещаващите занятията се занимават учител по Български език и литература и помощник възпитател. Педагогическия персонал и същността на проектите бяха представени на нарочна среща в медиите, състояла се в петък, 1 февруари. Председателят на сдружението Ридван Сали, координатора по проекта, учителя по БЕЛ Динко Костадинов и възпитателката Миглена Казакова отговаряха на журналистическите питания. Пресконференцията откри помощникът на Сали, започвайки словото си апел: „Ако има помощ, можем да постигнем много!” Екипът изтъкна факта, че „За тези деца се говорят само небивалици, а те са нормални.” и изрази надежда „Дано да намерим останалата част от верния път.” Негативното обществено мнение, както и категоричното невладеене на българския език, се оказват основна пречка за естествената интеграция на децата сред връстниците им. Друго препятствие по пътя към класните стаи се оказва недостигът на средства. Липсата на пари за дрехи, обувки, пътни и храна спира родителите от ромски произход да пуснат децата си на училище.

Две са основните стъпки, предприети от екипа на „Обновление” за справяне с проблемите на социализацията на децата: т.нар. „извеждане” от ромските квартали, за да бъдат довеждани в училищата и мотивирането им да останат в час. Учителите се опитват да създадат у децата траен интерес към ученето. Предвидено е да се организират прожекции на учебни филми, екскурзии, конкурси и кръжоци. Новоучредаващата се фондация „Българско развитие” предложи безвъзмездно да предостави научно-популярни филми за различни културно-исторически обекти в страната, както и различни учебни материали, които да са в помощ на ученици и учители. Създателите на проекта залагат идеята за кръжоците, чрез които да повишат личната компетентност на изоставащите в ученето. Педагозите имат задължението да обхождат домовете на възпитаниците си, при възникнал проблем. При обиколките си те разговарят с родителите за проблемите на децата и проверяват дали битовите условия, при които се отглеждат са подходящи.

Учителят Костадинов каза, че е много доволен от работата с малките ромчета. Според него, те са сърдечни, спонтанни и много будни. Като всички деца са палави и обичат игрите помежду си. Гонят се, ритат топка, но рисуват с не по-малко удоволствие. Макар трудно да четат и пишат, умеят да работят на различни компютърни програми. Затова предстои въвеждането на техническите средства в обучението. Компютри и мултимедия ще подпомагат и разнообразяват заниманията в клас. 

Мая Джамбазова

добави коментар