Spisanie.to

Символика на кръщенето

Какво трябва да знаем, преди да кръстим детето си?

Кръщенето е един особен момент, през който трябва да премине всяко християнско семейство. То е тайнство, в което вярващият произнася трикратно името на Отеца, Сина и Светия Дух.

Така се постига очистване от първородния грях и своите лични грехове. Обикновено това е и първият досег на детето с Божия храм, а също така е и момент, в който то се превръща в част от християнската общност.

Кръстникът е неизменна част от този ритуал. Той е този, който поема грижата да наставлява и напътства новокръстените в живота им на християни. Важно условие е да бъде кръстен и да е запознат със символа на вярата, в която се посвещава неговият кръщелник.

Голяма част от родителите смятат, че този ритуал може да се извършва само в църквите, но и манастирите са подходящо място, в което техните наследници да бъдат кръстени. Най-често кръщенета се правят в дните на християнски празници, но съществува и практиката родителите да вземат решението детето да бъде въведено в това тайнство на първия си рожден ден.

Самата церемония има своите правила. Докато трае ритуалът, кръстницата държи детето и свещеникът чете молитва. В другата си ръка държи запалена свещ, която е символ на вярата. Детето се намазва с миро по челото, ръцете, крачетата и ушичките. Тогава се изрича името му, че се пречиства неговият дух. Следва и потапянето му в осветената вода. Повтаря се три пъти, като това число е сакрално и символизира Св. Троица.

Детето се облича в новите и празнични дрехи, които са купени за церемонията. Свещеникът и кръстникът обикалят казана с вода три пъти, като това е символ на Христовата вяра. От главичката на детето се отрязва кичур коса, а това означава, че детето вече е божие чедо. Кръстникът отговаря на въпросите на отеца, като се смята, че го прави вместо кръщелника си.

В края се освещава питата, виното и медът. Хлябът е символ на тялото на Иисус, виното – на неговата кръв, а медът се свързва с идеята животът на детето да бъде сладък. По традиция на кръстеното дете се слага златно кръстче, което показва неговата религиозна принадлежност.

Кръщенето е ритуал, който не просто дава официално името на детето, но то става част от света на християните. То е тайнство, което се извършва само веднъж в живота, както раждането и смъртта и затова прекръстването е напълно забранено от църквата.

Вярва се, че след кръщенето детето има свое име и получава Ангел-Пазител, който да го напътства в живота, пазейки го от злото. Питката се разчупва за здравето на кръстеното и се раздава на близките. След ритуала то вече е част от християнския свят.

Анита Николова

добави коментар