Spisanie.to

Защо противоположните характери създават лесно романтични връзки?

Междуполовите отношения са най-интересната тема за изследване, тъй като всички сме въвлечени в такива, а също така чрез тях човек успява да опознае сам себе си, да открие качества, които дори не е подозирал, че притежава!

Те вдъхновяват и дават материал на много автори да създават творби, в които често откриваме аналог на своите житейски преживявания, което ги прави още по-интересно и предпочитано четиво. Да даваш и получаваш любов, да познаваш и имаш до себе си своята половинка, това е смисъла и реалната цел в живота на всеки човек.

Мъжът и жената в емоционална и физическа зависимост

Тази зависимост е орисия, за нея се говори още в библейските писания за сътворението на света, където се казва, че жената, като част от тялото на мъжа ще му бъде вечно необходима, за да живее пълноценно живота си, както и обратното.
Така е!
Да бъдеш обичан, това е истинският житейски стремеж, всичко останало е заблуда, в която много хора изживяват по-голямата част от живота си. Нещастни и незадоволени, търсещи своето щастие в кариерно развитие, трупане на материални неща, от които нямат никаква нужда, безперспективни връзки с неподходящи партньори, от които трупат само още горчивина.

Подходящата половинка – противоположната

„Противоположностите се привличат“, това е фраза, която често всички използваме в ежедневието си, затвърждаваща се чрез различни житейски истории. Дори според специалистите, връзката с различен по темперамент партньор е много по-дълготрайна.

Защо е така, каква е логиката?

Тя се корени именно в човешката потребност, в това да се търси баланс във взаимоотношенията между партньорите.
Ако в една връзка и двамата партньори са избухливи и емоционални, то всеки техен дори и дребен спор ще заплашва да прерасне в разгорещена свада с грозен финал. Прекалено еднаквите партньори не са способни да внасят баланс в отношенията си, така те отиват или в едната крайност на емоционалност, или в другата крайност на монотонност и убийствено спокойствие, което също в един момент най-вероятно ще разруши тази връзка.

Защо е по-добре да бъдем с различен от нас човек?

Съществува една стара истина, че с годините на съжителство, хората започват да си приличат, придобивайки някои схващания или качества от партньора си – с две думи – учим се от тях. Ето защо по-полезна за всеки би била връзка с по-различен по темперамент човек.

Така например, онзи емоционален човек ще има нужда от спокоен, по-уравновесен и по-прагматично мислещ човек, който да му покаже своето виждане за нещата от живота, още една гледна точка, от която може и да научи нещо, както и да внесе малко спокойствие в иначе така динамичния живот. Така се създава една добра среда за двамата партньори – единият, който има нужда от емоции и динамика, и онзи, който пък се нуждае от усмиряване на разбунтувания дух.

Властолюбивият човек

Да предположим,че в случая това е мъжът, тъй като те са по-често срещания аналог на властолюбив и подчиняващ. Той ще се нуждае от по-слаба жена, романтична, нежна, експресивна в любовта си. Тя не се бори за лидерска позиция във връзката, има нужда да бъде напътствана, поради своята нерешителност и колебливост, относно качествата си, ето защо тя е подходяща за този тип мъже.
Тя се възхищава на силния и категоричен лидерски подход на мъжа до нея, чувства се защитена, сигурна под крилото му, а той от своя страна е задоволил егото си и властолюбив нрав, виждайки възхищението в очите на жена си.

Всеки иска нещо различно в живота си

Едни се нуждаят от цвят в сивото си ежедневие, други пък имат нужда да намерят спокойствие, трети се нуждаят някой да ги напътства и закриля, тъй като не се чувстват способни да се грижат сами за себе си. Каквито и да са различията в характерите на партньорите, това са връзки, които според психолозите, наистина биха били по-дълготрайни, тъй като те ще си дават липсващото едни на други и ще се допълват, за да създадат едно цяло.

В такива връзки е по-голяма вероятността да се родят деца

Отколкото при еднаквите по темперамент партньори!
Съществуват не малко примери за това, как заклеймени, че не могат да имат деца, партньори, сменяйки половинката си, успяват да станат родители. Според специалистите, причината е точно в смесването на различните гени на различните по темперамент партньори.

Противоположни характери с общи интереси – най-добрата комбинация

Ако темпераментните различия между партньорите водят до любопитство, проява на интерес към различното, то относно интересите не е така!
Хора, които нямат общи интереси, не могат да имат общо бъдеще. Каквато и страст и физическо привличане да съществува между тях, ще бъдат краткотрайни. Страстта е огън, който угасва, ако не се поддържа с красиви спомени от преживявания, свързани със споделени интереси към например спорт, концерт, изкачване на планини, гмуркане, четене на книги, пътувания, и други интереси – все такива, които обичаш.
А какво по-хубаво от това, щом можеш да ги споделиш и съпреживееш с любимия човек.

Сия Иванова

1 коментар

  • Статията е хубава и в повечето случаи успешните връзки са именно, когато половинките са различни. Да противоположностите се привличат, защото различията водят до допълване и връзката е по-интересна. Разбира се има и много изключения, не всички двойки робуват на това клише. От една страна е относително, защото когато двама души имат еднакви интереси си омръзват, други пък са много щастливи от този факт и се подкрепят взаимно. Всеки иска нещо различно в живота си, както пише в статията и ако двама души наистина се обичат ще се задържат заедно, но ако не понасят различията си ще се разделят. Тук идва и следния извод, наистина противоположностите се привличат, в случая с хората, само тези, които се обичат истински!