Spisanie.to

Изчезващ вид ли е любовта

В психиката на всеки човек е заложено да се нуждае от любов и взаимност.

Липсата на тези неща обикновено води до затормозяване и депресия.
Важно е да се прави разлика между „Никой не ме обича“ и „Не позволявам да бъда обичан“, но това е изключително трудно, тъй като тези процеси са подсъзнателни.

Когато имате терзания от този тип, най-хубаво е да се вгледате първо в себе си и след това да оцените ситуацията обективно.

Преди това е добре да знаете някои факти, които ще ви помогнат да преодолеете липсата на любов в живота си!

Любовта е съзнателен избор

Първо, важно е да споменем, че любовта има други измерения освен страст, интимност и обвързване.
Обвързването не е задължително да бъде с партньор, за да бъде пълноправно. То може да се осъществява и с приятели, и с роднини. То не е по-малко важно или истинско. Напротив!
Истинската любов е тази, която те кара да се чувстваш спокоен.

Обикновено хората свързват думата „любов“ със завладяващо чувство, което изпълва цялото ти съществуване, но тъкмо връзките с родителите и приятелите ти, които в повечето случаи са като фон и рядко биват отбелязвани, са тези, които гарантират сигурността.
Тази любов не трябва да се пренебрегва и омаловажава.

Когато избереш да бъдеш обичан

Когато съзнателно направите избора да бъдете обичани, трябва да установите кои са източниците на любов в живота ви. Правейки това, трябва да имате предвид, че любовта е субективно чувство, различно за всеки човек.
Следователно, напълно възможно е да има несъответствия между вашето разбиране за чувството и това, което е за другите.

Някои хора закодират любовта си и е нужно да интерпретирате действията и думите им, за да я откриете. В хода на живота всеки си създава критерий какво иска да получава от близките си, както и какво трябва да дава от себе си, за да ги кара да се чувстват обичани.

Ако имаше правила за отношенията между хората, нямаше да е толкова трудно да разберем кой ни обича или не. Но това, че ние не откриваме любовта във формата, в която я търсим, не значи, че тя отсъства изцяло.
Любовта КЪМ другите и любовта ОТ другите зависят изцяло от любовта към себе си!

Важно е да отбележим, че тук не става въпрос за самовлюбеност, а за това да знаеш кой си и какво искаш.
Да разбираш пътя, който си изминал и да оценяваш сам себе си.
Най-малкото, ако не обичаш себе си, никога няма да избереш да бъдеш обичан, защото никога няма да видиш защо го заслужаваш.
Винаги е полезно преди да се обръщаш към другите, да се обърнеш към мислите си, да ги разбереш и да се преодоляваш.

Защото всички, които са изпитвали любов знаят, колко е сложно да обичаш и да бъдеш обичан.

Присила Лазарова

1 коментар

  • Статията е хубава, но е кратка. Има и други причини, поради които ни е трудно да изпитаме любов и това не е уточнено. Лични драми, страх и много други. Това, което е обяснено е основното, но има и други неща. Понякога стремежът да преследваме кариера също ни пречи да изпитаме любов, понякога това е въпрос на личен избор, и напълно осъзнаваме това, но отново хленчим! Това, което ми харесва в статията е, че се набляга на избора, трябва да направим избор кое да е доминиращото в живота ни, а то трябва да бъде любовта!