Spisanie.to

Съвети при взаимоотношенията

Изслушване

Това е най-жизнената съставка за здраво взаимоотношение и правилно общуване. Много жени изпълняват няколко задачи едновременно.

Това може да бъде проблем при общуването. Не изслушваме наистина, като очите ни са върху задачата, а не човека, който ни говори.

Зрителният контакт е ключът. Когато го даваме на говорещия ни човек, ние се принуждаваме да изслушваме какво казват.

Така че гледайте човека с очи, внимавайте и реагирайте на подходящи места по време на разговора.

Когато приложим тези концепции, трябва да вървим добре по пътя ни на по-добро общуване и изслушване.

Общуване

Една от най-важните части от здраво взаимоотношение.

Важно е да сте честна, когато общувате с някого.

Доброто, честното общуване изгражда доверие във взаимоотношението.

Другата важна част, изслушването, издава на другите хора, че са важни за Вас.

Винаги поддържайте границите в общуването отворени и здравословни във всичките Ви взаимоотношения.

Стоил Делчев

добави коментар