Spisanie.to

6 мисли за вдъхновение на жената

Преди много много години жените по света се приемали, просто като допълнение на мъжа. Те били онеправдани, неразбрани, незачитани и пренебрегвани. Постепенно обаче те извоюват мястото си в обществените среди.

Доказват, че жената не е просто допълнение на мъжа, а е другата, с особено предназначение половина на света. Много е интересно отношението на жените, разглеждани от столетия насам. Ето няколко мъдри мисли за жената:

1. „Стремежът да се издигне самоуважението на слабия пол и уважението към него от страна на силния пол са първата преходна степен от варварството към цивилизацията. “ Мисълта на Джон Канинг (1770-1827) отлично показва нуждата от равноправието на слабия пол, за да се изгради здраво общество.

2. „Жената е най-могъщото същество в света и от нея зависи да се насочи мъжът натам, накъдето няма да го поведе и господ-бог. “ – Хенрик Ибсен (1828-1906). Жената не е просто везната, която крепи едно семейство. Тя е тази, която го води.

3. „Жената е образцово поведение на вселената. “ – Е. Лесинг (1729-1781). Тя дава пример, учи, поучава.

4. „Да бъдеш човек – това е много. Но да бъдеш жена – това е още повече.“ М. Ларни (1909-1993). Истина е, че всяка жена минава през трудности, а всяка достойна жена минава през много трудности, за да се докаже. Безбройните клишета, който ни дискриминират и от които трябва да се оправдаваме ни правят по-силни… много силни и може би, затова жената е над човека според Ларни, защото е по-борбена (възможно е и от там идва клишето, че жената не е човек).

5. „Без жените началото на нашия живот би било лишено от помощ, средата – от удоволствие, краят- от утеха. “ Н. Шамфор (1741-1794). Без жените, животът би бил хаос. Тя е двигателят, съпътстващ всяка една част от живота на човек. Нежните половинки никога не биха задоволили само битови нужди. Вселената е отредила много по-значими дела за тях.

6. „Любете и уважавайте жената; търсете в нея не само утешение, но и сили, вдъхновение, удвояване на нравствени и умствени способности. “ Д. Мадзини (1805-1872) Вярно е, че мъжът се доверява повече на разума, а жената на своята интуиция. Но женската интуиция е най-великолепното ни качество. То не само ни е водило  към велики дела, но и доказва, че вярваме в себе си. Защото да вярваш в инстинктите си е равносилно на това да вярваш в себе си, да знаеш кой си. А когато си преоткрил своята същност си готов да преоткриеш и света.

Жени, в нас е силата. Нека се възползваме и да я използваме! Нека спомогнем за едно по-здраво общество!

Десислава Христова

добави коментар