Spisanie.to

Въпроси и отговори за интервю за работа

интервю за работа

Подготовката за интервю за работа включва не само добре написани трудова автобиография и мотивационно писмо, но и развиване на познания и умения, които ще ви помогнат да се представите по-добре на срещата с бъдещ работодател.

Важно е да знаете какви са възможните въпроси, които ще ви зададат на интервюто, защото така ще имате повече време да обмислите и подготвите адекватни отговори.

По-долу ще дадем и примерни отговори на въпросите, които може да чуете на събеседването, но тук е по-важно не да ги наизустите, а да се ориентирате коя е полезната информация за интервюиращия:

Въвеждащи въпроси за интервю за работа:

Бихте ли ми разказали накратко за себе си?

Опишете накратко трудовата си биография – колко години стаж имате, в кои области сте работили и на какви позиции, какви са били основните ви задължения. Разкажете повече за последната си работа и защо я сменяте.

Кои са вашите силни страни?

Уменията ми при работа с хора и способността да намирам решения в трудни ситуации. Страстта ми към работата, силното ми желание да се развивам и да се докажа като един от най-добрите в моята област.

Какво знаете за тази компания?

За да отговорите, трябва задължително да сте разгледали поне сайта на компанията – в коя област работи, кои са основните й бизнес направления, колко е голяма, кои са ключовите й продукти, ниво на иновациите и стандарти в качеството.

Въпроси свързани с планиране и организиране на работата:

Разкажете ми случай от кариерата ви, когато препятствие е затруднило постигането на целта ви и как успяхте да го преодолеете?

Опишете трудната ситуация и до какви щети за работодателя ви е можела да доведе. Наблегнете на това, че сте следили развитието й отблизо и сте намерили гъвкаво решение, което може да увеличило моментните разходи на фирмата ви, но се е отплатило в перспектива.

Въпроси свързани с адаптивност и гъвкавост в работата:

Имало ли е случай, когато се е налагало да приспособявате бързо към промени, които не са били във ваш контрол? Как успяхте да запазите ефективността си в работата?

Пример може да бъде присъединяването към Евросъюза на България, при което се промениха някои закони. Разкажете, че сте се запознали с промените преди те да станат факт, че при неясноти сте се допитали до мениджъра си или друг ваш офис в Европа, че сте внимавали за детайлите и сте проверявали всичко по два пъти, за да избегнете грешки.

Разкажете ми за случай, когато сте били изправени пред предизвикателството да се адаптирате към човек с твърде различно мнение от вашето?

Винаги има някой, който да изрази различно мнение, което е добре – може да не съм бил прав и ако човекът отсреща ми го докаже, аз ще се съглася с него. Не се страхувам да изслушвам и да признавам грешките си, това е начин да подобриш работата си и да се докажеш като адаптивен и гъвкав.

Какво правите, за да се справите с напрежението в настоящата ви работа?

Не оставям нещата на късмета, не чакам неприятностите да се случат, старая се да контролирам ситуацията и да постигна целта.

Въпроси за интервю за работа, свързани с влияние и преговори:

Налагало ли ви се е да убедите преките си подчинени да приемат решение, което очевидно не им допада? Как го направихте? Какъв беше резултатът?

Да, първо разясних как нещата трябва да работят и защо са необходими промени. След това дадох личен пример и проявих ентусиазъм в преходния период, което убеди останалите от екипа, че вярвам в смисъла на промените и че те са за добро. Положителните резултати не закъсняха.

Опишете ситуация, в която не сте бил съгласен с решение на висшия мениджърски екип по даден въпрос? Какво направихте и какъв беше резултатът?

Тук пример може да бъде ситуация, в която компанията ви е пренебрегвала неоснователно определена пазарна ниша. Аргументирайте се защо тази пазарна възможност е била важна за вас и разкажете как сте проучили нишата. Какъв план за действие сте изготвили и как сте го представили на висшия мениджмънт. Бил ли е приет и какви ползи е донесъл.

Въпроси свързани с качество и професионализъм в работата:

На сегашното ви работно място как разбирате дали вашите вътрешни/външни клиенти са доволни?

Официално анкетирахме клиентите. Но за мен по-важен знак за удовлетвореността на клиента е, когато нов такъв се превърне в постоянен. Това е следствие от отличното обслужване и добрите цени. Това са ползите, които той търси.

Опишете вашия подход към изграждане/създаване на възможности в рамките на предишни пазарни условия/ситуации?

Изграждам доверие чрез открита комуникация и предоставяне на референции от настоящи партньори, създавам реалистични очаквания, полагам допълнителни усилия за всеки един клиент.

Въпроси свързани с поемане на риск и иновативност:

Разкажете ми за ситуация, в която сте разрешили проблем, при който традиционният подход не е проработил?

Пример: Работил сте в логистична компания. Имали сте клиент, който е искал да превози тежък необемист товар на цена, при която ще сте на загуба. Какво сте направили? Разделили сте пратката му на две части и сте я комбинирали с обемист и лек товар на друг клиент. Така сте проявили гъвкаво мислене, поемайки известен риск, но не сте загубили клиента и сте излезли на малка печалба.

Опишете ми важен иновативен проект, който сте инициирали, вашата роля в прилагането на нововъведенията и осъществяването на комуникацията? Как проектът повлия на развитието на компанията?

Открили сте възможност за повишаване на печалбите на базата на чести запитвания от клиенти за сродна услуга, която не предлагате. Направили сте анализ, доказващ нуждата от услугата и план за действие, които сте представили на ръководителя си за одобрение. Това нововъведение е допринесло за разширяване на клиентската мрежа, обема на продажбите и печалбите на компанията.

Въпроси за интервю за работа, свързани с мотивация в работата:

Бихте ли се описали като мотивирана личност? Ако да, защо?

Да, аз съм мотивиран служител. Парите не са най-добрият мотиватор за мен; вместо това аз искам да докажа себе си в нова среда. Тази позиция е голяма възможност за мен.

С каква мисъл се събуждате сутрин?

Новият ден е нова възможност.

Как запазвате мотивацията и продуктивността си при интензивна работа за дълъг период от време?

Това е възможност да покажа най-доброто от себе си и да израсна, да докажа, че мога повече и да постигна нещо значимо. Веднъж, мениджърът ми каза, че са рискували да ме наемат, защото нямах опит в сектора, но в крайна сметка компанията е спечелила от това решение. Това ме мотивира много и ме накара да се почувствам горд с постигнатото.

Кои фактори на работното място ви изваждат от зоната ви на комфорт? Как ви се отразява това и как се справяте с такава ситуация?

Не се чувствам комфортно да говоря пред много хора и се боря с този мой страх, като използвам всяка възможност да презентирам.

Въпроси свързани с умения за ръководене и развиване на екип:

Опишете ситуация, при която сте разрешили конфликт в екипа?

Имах опитна и отговорна служителка, която не издържаше на напрежение и лесно изпадаше в паника при проблем. Тя не се владееше в такива ситуации и създаваше напрежение в екипа. Обсъдих положението с нея и я помолих при подобен проблем да ме информира, за да търсим заедно решение. След това нещата се успокоиха и тя каза следното „Чувствам се по-спокойна, когато знам, че има кой да ми помогне!“

Разкажете ми за случай, когато наставничеството ви е помогнало на член на екипа да подобри резултатите си в работата?

Лично обучавам всеки един от служителите си и се старая екипа ми да действа като такъв и когато отсъствам от офиса. Дайте пример, ако някой от подчинените ви се е развил и издигнал, докато сте му бил шеф.

Можете ли да ми дадете пример за случай, в който сте направили предложение за подобряване на нещо в работата? Какво се случи? Беше ли въведено на практика?

Написах скрипт за водене на телефонен разговор с потенциален клиент. Лично го тествах няколко пъти и след това обучих екипа как да го прилага. В резултат, срещите с потенциални клиенти се удвоиха, което привлече нови партньори и увеличи оборота ни.

Предпочитате да работите сам по дадена задача или в екип с колеги?

Аз съм усърден служител, но предпочитам да работя като член на екипа. Сам мога да се справя с няколко задачи, но заедно можем да направим много повече.

Въпроси за интервю за работа, свързани с ниво на самоосъзнаване:

Какво беше нивото ви на отговорност в последната ви работа?

За повечето неща в работата ми сам взимах решения, за други решаваше ръководителя ми. Ежеседмично подавах отчети за свършеното – обороти, нови клиенти, по тях бе оценявано свършеното от мен.

Какви бяха отношенията с ръководителя ви?

Честни и открити – не се страхувах да споделям мнението си, ако видех, че ми се поставя нереалистична цел.

Ако помоля ръководител или колега на последното ви работно място да ви опише, какво биха казали те?

Най-добре е да ги попитате, но смятам, че представянето ми бе отлично не само на последното ми работно място.

Въпроси за интервю за работа, свързани с умения за работа в екип:

Има ли нещо, което ви притеснява при ежедневната работа с хора?

Ни най-малко, обичам да работя с различни хора.

Можете ли да ми разкажете за случай, при който, като част от екипа сте помогнали за постигането на целите му?

Имахме спад в обслужването на клиентите и аз търсех причината за това. Повечето клиент се оплакваха, че не получават регулярно информация за етапа на изпълнение на поръчката им. Инициирах процедура, която допринесе за повишаване нивото на информираност на клиентите, което отстрани проблема.

Членувате ли в групи, или общности извън работата?

Членувам в клуб за народни танци и съм в настоятелството на детската градина, в която е записан синът ми.

Въпроси за интервю за работа, свързани с вашите амбиции:

Бихте ли се описали като амбициозен човек? Ако да, защо?

Да, но не прекалено амбициозен. Знам силните си страни и повече ме мотивира признанието в работата, отколкото повишението в позиция.

Ако ви наемем, колко време според вас ще останете в компанията?

Надявам се за дълго време. Докато решите да ме задържите.

Къде се виждате след 5 години?

Обичам да се развивам, а рутината е нещото, което не харесвам. Това е и причината да кандидатствам за тази работа – да науча нещо ново и да го приложа на практика. Харесва ми и това, че компанията е международна. Дългосрочната ми цел е да помогна за растежа на компанията и да поема допълнителна отговорност. Виждам се като един от най-добрите служители в утвърдена организация като тази. След като натрупам достатъчно опит, бих кандидатствал за управленска позиция в компанията.

Имате ли планове да учите в някоя определена област?

Бих искал да усъвършенствам немския си и да го владея свободно, както боравя с английския.

Заключителни въпроси за интервю за работа:

Защо да ви изберем за тази позиция?

Имам над 7 годишен опит в областта на продажбите на разнообразни продукти и услуги, ориентиран съм към клиентите. Притежавам умения в анализирането на пазара, които мога бързо да развия. Силно желая да бъда част от този екип и да докажа, че съм най-добрият кандидат за позицията.

С какво мислите, че ще допринесете за по-добрата работа на компанията?

С различен опит и енергичност, с отдаденост на работата и с лоялност към организацията. Моето мото е „да върша нещата добре, дори това да коства повече усилия“.

Въпроси, които можете да зададете на интервюиращия:

Какви са краткосрочните и дългосрочните цели на компанията?

Кое е преимуществото на компанията пред конкурентите й?

Каква е работната среда в компанията?

Кой ще оценява моята работа в компанията и през какъв период от време?

Какви са шансовете за повишение при тази позиция? След колко време е възможно това да се случи?

Какви са възможностите за обучение и професионално развитие в компанията?

Как да се държите на интервю за работа?

Дръжте се уверено и бъдете концентрирани по време на интервюто. Отговаряйте искрено, точно и ясно на зададените въпроси. Не се впускайте в излишни обяснения. Не жестикулирайте и не избягвайте погледа на събеседника.

Не се опитвайте да се представите за някой, който не сте. Дори и да заблудите интервюиращият и да ви наемат, справянето с всяка сериозна работа е въпрос на реални умения. Ако ви провокират с някой неочакван въпрос, бройте наум до десет преди да отговорите.

Не забравяйте, че конкуренцията за добри работни места е голяма и поради това е необходимо да се покажете във възможно най-добра светлина на интервюто. В крайна сметка, ако не убедите работодателя, че Вие сте най-подходящият за позицията няма да ви наемат.

Коментирайте, ако считате статията за интервю за работа за полезна!

Поручик Ржевски

коментара

  • Много от въпросите съм ги чувал на интервю, но не в български, а в западни компании.

    Интересен въпрос, който бих задал на мой бъдещ работодател е: „Кое е преимуществото на компанията пред конкурентите й?“