Spisanie.to

Емоционални и рационални типове личности

Често се случва да казваме, че някой е прекалено емоционален и това му вреди. Но какво всъщност означава, че една личност е емоционална и кога това може да се превърне в проблем?

Много са класификациите, чрез които психолозите описват различните индивидуалности. А и всеки от нас е уникален, променя се с течение на времето и с опита, който натрупва, поради което не можем да бъдем поставяни в твърди рамки. Възможните комбинации от черти на характера са безброй много – толкова колкото са и хората. И все пак ние можем да бъдем условно разделяни, според това кои черти преобладават у нас и какви са нашите водещи модели за възприемане на света.

Най-общо можем да кажем, че съществуват емоционални и рационални типове личности. Срещат се, макар и по-рядко, крайно емоционални и крайно рационални натури, между които разбирателството и сътрудничеството е почти изключено. Някои личности са по-балансирани от други и се характеризират с по-добър синхрон между емоциите и разума си. Други, в голям период от живота си, могат да бъдат напълно слепи за по-слабото измерение на личността си – рационалното или емоционалното.

Емоционалните типове личности виждат света според начина, по който събитията ги карат да се чувстват. Когато ви разказват някоя случка от живота си, първо ще започнат с цялата гама от преживявания, която са имали, участвайки в нея. Те предпочитат да се водят от интуицията си и не работят добре под напрежение и при условия на конкуренция. Много са чувствителни към това, което се случва вътре в тях, а и непрекъснато се интересуват и повлияват от чуждите преживявания.

Така тяхната ситуация на работното място изключително се усложнява, защото освен да изпълняват задачите, които имат, те постоянно отчитат и емоционалния момент от комуникацията с колегите си. Усещат или предполагат кое тяхно действие ще обиди или разгневи някого и вътрешно се разкъсват между това дали да постъпят правилно или да постъпят щадящо спрямо другите. Не е изненадващо, че тези хора често стават твърде безпомощни, неспособни да взимат решения и зависими от другите. Често ги наричат безхарактерни, а истината е, че именно характерът им ги прави такива, каквито са.

Ако професията им изисква способност да наложат мнението си на фона на многото различни гледни точки, те ще преживеят това като самоналагане и грубост, и няма да се чувстват добре, дори когато се справят с работата си.

Емоционалните личности по-често развиват депресии поради стрес от трудовата си среда, имайки нужда да потиснат емоциите, които в даден момент могат да станат непоносими и объркващи. Важно е да знаем, че повтарящите се силни емоции, които не можем да разберем достатъчно добре или не можем да си позволим да изпитваме, поради неприемането им от средата, могат да блокират мисленето ни и да ни доведат до депресия или до друг психичен проблем.

Ето защо за емоционалните личности са по-подходящи артистичните и творческите професии, в които те да влагат от себе си и да бъдат в достатъчна степен независими. Емоционалната личност в никакъв случай не мисли по-малко или по-некачествено от рационалната, но мислите й се фокусират по-добре върху идеите и абстрактните понятия, върху дълбокия смисъл на нещата, етическите и морални аспекти на реалността. Тя или има нужда дълго да обмисля и да преживява информацията, която получава, или пък е прекалено импулсивна. И в двата случая може да пропусне важни обективни събития.

Емоционалната личност също се интересува от логиката, но търси връзката между фактите и чувствата. Литературата, изкуството, хуманитарните дисциплини, дори науката, ако в нея успее да види лична кауза и вълнуващи я разкрития, могат да бъдат нейно поприще. Психологията и индивидуалната работа с хора също е добър вариант, стига личността да разпознава емоциите си и да разбира правилно и тези на другите. В подкрепящите професии, в които се работи с преживяванията и съдбите на хората, силната, но здрава емоционалност е голям плюс.

Рационалните типове личности пък не придават голямо значение, или въобще не забелязват емоциите на околните и могат да бъдат сметнати за студени и отчуждени. Те се радват на чистото познание, в което не търсят някакъв дълбок смисъл, интересуват се от последователността на събитията и от причинно-следствените връзки. За тях светът е уравнение, което непрекъснато трябва да бъде разрешавано.

Затова се насочват по-често към точните науки и инженерните специалности с практическа насоченост. Интересува ги и възможността да повлияват на събитията и хората според наблюденията, които имат. Поради тази причина при тях съществува риск, при недостатъчно развита съвест, да се превърнат в безскрупулни манипулатори. Но ако са достатъчно зрели и хармонични, стават много способни лидери и ръководители на екипи. За тях работата в шумна среда сред много хора не е проблем, тъй като не се заразяват от емоциите на другите, не се интересуват толкова от чуждото мнение и могат бързо да взимат ефективни решения, дори когато са под напрежение.

По-често са успешни и имат висок статус в обществото, защото са насочени към постиженията и резултатите, а не към взаимодействията, които осъществяват с околните по пътя си към желаните цели. Не разпиляват енергията си в анализи на душевните си състояния. Фокусират се върху материалните измерения на събитията и по-добре боравят с парите и вещите си. Разбира се и те не са застраховани от грешки. Тяхната теория за нещата обикновено се гради върху фактите и стандартните причинно-следствени връзки, но човешкото поведение често е ирационално и не е толкова лесно за обяснение.

Възможно е вие да сте емоционален или рационален тип личност и изобщо да не си представяте, че съществува и друг, различен от вашия поглед върху реалността. Това не означава, че вие мислите по-малко от другите, нито пък значи, че не изпитвате чувства. Ако сте рационални, вие по-скоро пропускате малките шансове за радост в живота, защото сте по-умерени и имате нужда от наистина голямо събитие, за да се развълнувате. Ако сте емоционални пък, ви трябва малко повече хладно самонаблюдение, за да разгадавате емоционалните си реакции, които биха ви попречили в работата или в живота.

За щастие, всяко качество на човека подлежи на промяна, така че и за двата типа е възможно да доразвият нехарактерните за тях модели на поведение, което ще ги обогати и ще ги направи по-успешни в работата им и най-важното – много по-щастливи.

Марина Четелязова

добави коментар