Spisanie.to

Ефективен работодател

Да си работодател не е по-различно от това да ръководиш армия. Чрез малко стратегия, психология и мотивация,  заедно можете да постигнете редица ключови победи. Немалка част от тяхната ефективност зависи именно от вас.

1. Подбор на нови служители

Определете точни критерии и изисквания за вашия бъдещ подчинен. Забравете за стандартните въпроси по време на интервюто. Техните отговори лесно се зубрят от редица сайтове и наръчници. Позволете на кандидата да разкрие своята креативност и опит. Ако търсите човек с майчин език, различен от българския, задължително проверете нивото на езиковата му култура – поставете за задача да напише официално писмо или превод на кратък текст. Обърнете внимание дали изпитва искрен интерес към дейността. Посъветвайте се с ваши доверени служители и супервайзори. Вероятно ви се струва ангажиращо с оглед на работния ви график, но не забравяйте, че хората са най-ценния ви ресурс. Не претупвайте избора си.

2. Насърчаване за доказалите своите способности

Никога не карайте вашия служител да мисли, че го пренебрегвате. Възложили сте му извънредна задача? Дори бюджетът да не ви позволява да му дадете бонус, не оставайте без реакция спрямо усилията му. Няма по-голям убиец на мотивацията от проявеното безразличие. С такова отношение ще затвърдите впечатлението, че работата му е без значение. Не изпадайте в другата крайност, на фалшива любезност. Бъдете критични, но не подронвайте самочувствието на отсрещната страна. Проявете снизходителност, в случай че виждате у служителя си желание да се учи и развива. Мотивираният винаги работи една идея по-ефективно от безразличния.

3. Не толерирайте мързела!

Служителят ви бяга от задълженията си, проявява неуважение към колегите си или минава между капките, за сметка на останалите? Не оставяйте нещата така. Хората рано или късно ще забележат, че на въпросният колега вечно му се разминава. Настъпва недоволство, някои ще последват примера му, зараждат се конфликти. Не превръщайте такъв човек в свой любимец – това е началото на края на трудовата етика. Говорете с него, разберете какво не е наред и как може да подобри работата си. А ако навиците му не се променят пристъпете към дисциплинарно наказание. В случай, че и това не помогне, нямате избор, освен да се освободите от него, за да възстановите баланса.

4. Не забавяйте заплатите!

Трудно изпълнимо в условия на криза, но съществено. В момента, в който заплатата се забави, мнозинството не мисли за работния процес, а за битовите проблеми, неплатени сметки и празен хладилник. И да се случи веднъж, не трябва да се превръща в практика.

Славена Илиева

добави коментар