Spisanie.to

Кредитна карта – алтернатива на бързите кредити

Кредитна карта

Вече споделихме с вас как да реагирате бързо на неочаквана и спешна нужда от пари чрез използване на възможността за бърз кредит. Сега ще обърнем внимание на сериозен конкурент, набиращ все по-голяма популярност – кредитна карта.

Много важна е принципната разлика при използването на бързия кредит и кредитната карта. Бързият кредит е краткосрочен заем с висока лихва. Който обикновено служи за заплащане на непредвидени разходи, които не подлежат на отлагане. Кредитната карта пък има по-дългосрочен характер и е с цел по-скоро заплащане на ежедневни и рутинни разходи.

Идеята за кредитна карта е споделена още през деветнадесети век или по-конкретно през 1887 година в утопичния роман на Едуард Белами „Поглед назад“. Възможността за плащане без налични пари в брой остава предмет за размисъл и разработка. Още в началото на двадесети век в САЩ са направени първите опити за подобия на кредитни карти. Развитието на технологиите съдейства за подобряване на продукта. Още през 50-те години на същия век кредитните карти започват масово да се разпространяват в САЩ, Канада и Великобритания. Като се появяват и фирми, специализирани в тяхното производство. Банк АмериКард и Мастър Чейндж, превърнали се впоследствие в настоящите гиганти в бранша Виза и Мастър Кард.

Продуктът „кредитна карта“ постепенно навлиза и в Западна Европа в страни като Франция и Германия, но с по-бавни темпове. Още по-трудно се възприема и в страните от Източна Европа след края на Варшавския договор, като България е чудесен пример за това. Кредитните карти придобиха популярност тук едва в последните години и все още на тях се гледа с огромно недоверие. Причините варират от непознаване на продукта до традиционното за ширините опериране с пари в брой.

Днес почти всички, ако не и всички банки в България предлагат продукта „кредитна карта“. Най-общо казано чрез кредитната карта нейният собственик (картодържател) получава възможност да прави безналични (без пари в брой) разплащания в рамките на договорен с банката кредитен лимит. Той може да варира от рода на суми като 200-300 лева до няколко хиляди в зависимост от индивидуалните доходи и възможности на собственика й.

На пазара се предлагат основно два вида кредитни карти – чардж и револвираща. Общото между тях е, че в рамките на определен от договора между двете страни гратисен период картодържателят (длъжникът) не дължи лихва върху дължимата до този момент от него сума. Основната разлика се състои в това, че при чардж картите картодържателите следва на падежа да погасят цялата дължима до този момент сума, докато при револвиращите това може да е някакъв минимален процент (минимална погасителна вноска) от задължението, а не цялото. В случая с чардж картите при неизплащане на датата на падежа се блокира достъпът до нови финансови средства, докато не се изплати задължението.

За да кандидатстваме за кредитна карта, са ни необходими следните документи:

– лична карта

– за работещи на трудов договор – служебна бележка за нетна заплата за няколко месеца назад

– за управители – договор за управление

– за еднолични търговци, собственици на фирми и лица със свободни професии – данъчна декларация за предходната година

– документи, доказващи допълнителни доходи – договори за наем, граждански договори, данъчна декларация

При този вид финансов продукт, точно както и при бързия кредит, се постига сравнително бърз отговор дали кандидатът за заем е одобрен или не. Тук срокът може да варира между 1 до 3 дни. Огромен бонус би било, ако кандидатът има открита сметка в същата банка, особено ако по същата му се превежда и работната заплата. При някои банки това е задължително условие.

Как най-общо можем да изразим положителните страни на кредитната карта?

– Гратисният период, в рамките на който дължимата сума по кредитната карта може да се върне без начислена лихва, обикновено е около 40-45 дни.

– Често са налице отстъпки и намаления при пазаруване при определени търговци и търговски обекти.

– Много банки предлагат към кредитната карта и възможност за безплатна застраховка при пътуване в чужбина.

– Минимална или никаква такса при плащане с картата на ПОС терминал

– Някои банки предлагат кредитни карти без месечна такса за обслужване за първата една година.

Има и някои моменти, за които трябва да внимаваме при използването на кредитната карта:

– Налице са сравнително големи по размер такси при теглене на пари в брой. В този случай не е налице и гратисен период и начисляването на лихвата започва да тече в момента на транзакцията.

Сравнете максималния ГПР при избора си на кредитна карта. Както споделихме в статията за избор на ипотечен кредит, ГПР (Годишен процент на разходите) включва размера на всички дължими допълнителни разходи по заема освен неговата главница – лихви, такси, комисиони и други, като се счита за най-добрия показател за сравнение между различните варианти за кредит.

И най-важното: четете внимателно договора си и питайте за всяка цифра, която видите и за всяка такса, която не разбирате, както и условията, при които действат или влизат в сила!

Илиян Койчев

добави коментар