Spisanie.to

Къде в България се изучава психология?

Психологията е наука, която изследва поведението и умствените процеси у човека. Тя служи на хората, като специалистите в тази област, помагат за решаването на много от ежедневните проблеми и психични заболявания у техните пациенти.

Кога се формира тя?

Основите на психологията изхождат предимно от философията и медицината.
През 20 век, първият немски психолог Херман Ебингхаус казва, че „психологията има дълго минало, но много кратка история“.
Първото философско учение за душата се нарича анимизъм, идващо от думата душа— за древните мислители, душата е нематериална, различна от тялото.

Древногръцките космолози са се заминавали с въпроса: „Каква е природата на Вселената?“, правейки опит да си я обяснят, те започнали да дават отговори на много психоложки въпроси, които биват засегнати в съвремието.

Философи като Сократ, са си служили с използването на умели въпроси, които карали учениците си да поставят под съмнение идеите си и да използват разума, този метод се нарича майевтика.
В диалозите на Платон, могат да се намерят многобройни идеи, които формулират разграничението между психиката и тялото.

Огромни заслуги за развитието на психологията има Вилхелм Вунд, който през 1879 година създава първата в света психологична лаборатория в Германия.
Двама от българските ученици на Вунд, създават първата в България лаборатория по психология в Софийския университет през 1904 г.

Съвременната психология

Тя се разделя на няколко направления:

Сравнителна психология – изследва връзката между развитието на психиката у животинския свят и човека.

Когнитивна психология — изследва процесите, чрез които човек приема и преработва информация за света.

Психология на личността – тя изучва процесите у човека, които определят неговите постъпки и поведения.

Социална психология – спомага за процеса на комуникация между различните хора.

Генетическа психология — иследва предаваните по наследство механизми на психиката и поведението.

От своя страна диференциалната психология, обхваща индивидуалните различия в психическите процеси и поведението на хората и причините за тяхното възникване и развитие.

Възрастова психология – едно от основните направления, което обхваща стадиите на човешкото развитие от самото му раждане.

През 19 век тези направления значително нарастват, както като брой, така и като разнообразие на различни учения.
Голям принос за развитие на съвременната психология има австрийският невролог и психолог Зигмунд Фройд.
С неговите теории, макар и неприемливи за времето в което живее, имат голям принос в историята на психологията.
Всички тези теории намират почва и в нашата страна.

Съвременният човек

В това число и съвременният българин, са подложени на все по-голям стрес в работата, на училище, вкъщи.
Да се консултираме със специалист вече не е тема табу.
Много от нас носят в себе си т.н. неврози, които вече с помощта на добър психолог могат да бъдат излекувани.
През последните години в нашата родина, тази наука започва масова да са развива, което може да говори само добро за емоционално ни съзряване.

Къде в България, бихте могли да изучавате психология?

Към момента има няколко висши училища, които предлагат специалността психология, като Софийския университет, Великотърновския университет, Нов български университет и други.
Тази специалност фигурира както в степен бакалавър, така и в степен магистър.

Български психолози

Има и много издадени книги от български психолози, като Никола Алексиев, д-р Кръстьо Кръстев, Димитър Михалчев, Мадлен Алгафари и още много други, които имат принос в развитието на психологията в България.

Все повече клиники за консултации се откриват у нас, с все по-млади специалисти. Това говори за повишаване на търсенето в тази област.
Има и голям интерес в основните и средни училища, за кадри завършили психология, които да се занимават с проблемите на децата.

Реализация

Много неправителствени организации набират психолози, доброволчески центрове за помощ на деца в нужда, също не липсват. Има достатъчно начини на реализация в България за всеки един, завършил тази специалност.
Истината е, че всеки от нас има своите проблеми, които в повечето случаи се формират още в детството.
Те трябва да бъдат излекувани, за да може да водите един по-добър и по-пълноценен живот.
И за това могат да ни помогнат именно психолозите!

 

Използван източник:

Психология // Уикипедия, свободна енциклопедия http://bg.wikipedia.org/wiki/Психология (12.11.2014 г.)

Стоян Стоянов

1 коментар

  • Това е една много подходяща статия за бъдещите кандидат-студенти, които имат желанието да изучават тази специалност – психология. Обяснени са видовете психология, къде се изучава тази специалност. Изобщо в статията е публикувана много информация, която би била изключително полезна не само на кандидат-студентите, но и изобщо за хората, които се интересуват от теми свързани с психологията. А и в днешно време несъмнено тези хора са много, защото незнайно защо, има страшно много хора, които днес се интересуват от тази специалност.