Spisanie.to

Мотивирано поведение в работата

Предназначението на тази статия е еднакво важно както за ядосани работодатели, така и за притеснени служители.

Научният лек за тази всеобща болка се извлича от мотивационната теория за целеполагането на Е. Лок.

Той смята, че стремежът към постигане на целта, при извършването на работата, е главен източник на мотивация.

Според теорията, осъзнатите идеи моделират действията на личността. Иначе казано, правилно поставената цел е главният мотивиращ фактор на поведението.

Ето някои полезни техники и похвати за по-висока мотивираност и съответно ефективност в работата:

Общите цели в голяма степен възпрепятстват изпълнението на възложените задачи. Аналогично целите трябва да бъдат точни, конкретни, предполагащи и обратна връзка. Колкото по- специфични са целите, толкова по-концентрирани в тях са и индивидуалните усилия на служителя, което предполага директно насочено поведение.

Всеки работодател трябва да знае, че по-ефективни са онези обратни връзки, при които подчинения сам наблюдава и отчита своя собствен работен прогрес. В този случай външното наблюдение е сериозен риск за мотивираното поведение у работниците.

Доказано важен фактор е и участието на индивида при поставянето на целта. Индивидът я приема като нещо желано, на което трябва да се отдаде изцяло тогава, когато той участва в процеса на нейното изграждане и приемане.  При тези обстоятелства целта бива преследвана ефективно.

Мотивацията, преди всичко, е вътрешно присъща на личността. Съответно целите са ефективни, когато се възприемат като индивидуално важни от всеки работник.

Апел до всички работодатели,

За да не усложнявате допълнително живота си с наемането на неправилните служители и втълпяването им на неприсъщи за тях стремежи, просто подбирайте и назначавайте хора, чиито цели съвпадат с тези на организацията.

Деница Колева

1 коментар

  • Статията е малка и могат да се дадат и повече съвети по отношение на това как да се мотивираме на работа. Съществува и нещо друго, понякога попадаме на такива началници, че не съществува мотивация, която да ни спаси и да ни издигне. Понякога самата мотивация се състои в това да напуснем това унизително работно място и да се борим за това, което наистина заслужаваме. Но българите мислят по друг начин и от една страна това им мислене е оправдано, защото в нашата държава много трудно се намира работа, камоли да я напуснем след като сме я намерили и да търсим друга.