Spisanie.to

Най-добре заплатени професии в България

заплатени професии

Кои добре заплатени професии можете да практикувате в България?

По статистически данни за 2016 година близо 60% от работодателите трудно намират квалифициран персонал. Като причини са посочени недостатъчната компетентност и липсата на опит на кадрите, завършващи образованието си. Именно заради това фирмите се принуждават да изпращат почти половината от служителите си на различни обучения за допълнителна квалификация. В известна степен проблемът се корени и в завишените очаквания на част от кандидатите спрямо месечното възнаграждение.

Недостигът, обаче, на подготвени кадри завишава заплащането на достатъчно квалифицираните и компетентни служители особено в някои сектори.

Заплатени професии: IT сфера

Може би за никого няма да е изненада, че едни от най-добре заплатените професии в България са в IT сферата. Широкото разпространение на технологиите, започнало неотдавана, продължава да расте с главоломни темпове и да завладява все повече пространства от ежедневието ни. Ако се замислим до преди 6 – 7 години тепърва си купувахме първите смартфони. От тогава толкова свикнахме с тях, че дори шегите „телефонът ти е продължение на ръката“ се изтъркаха. В момента сме заобиколени (освен от компютър и смартфон) от таблети, смарт телевизори, смарт часовници, електронни четци за книги, умни перални, печки, и прочие. Напълно логично с все по-голямото значение, което отдаваме на технологиите в ежедневието си, работните места и заплатите в сферата да растат.

По данни на академия „Телериг“ завършилите образование свързано с информационни технологии почти винаги започват на редовна работа, без да преминават през стажантска позиция. За първото тримесечие на 2017 година средната заплата в бранша е около 2 300 лева, а позиции като „Софтуерен архитект“ могат да достигнат и до завидните 8 – 10 хиляди лева.

В България IT сферата е област, в която се отбелязва ръст в заетостта и покачване на месечно възнаграждение.

Заплатени професии: Финанси

Статистически данни на НСИ нареждат на второ място заплатите в сектора „Финансови и застрахователни дейности“. Отговорността, която носи всеки служител, работещ с пари, е оценена средно на 1 740 лева. Позиции като „Застрахователен брокер/ агент“, почти винаги са обвързани с процент от сключени сделки, а бонусната система допълнително повишава годишните доходите. Едни от най-често срещаните работни места са за банкови служители, финансови консултанти и счетоводители.

С много малка разлика след икономистите са специалистите в областта на „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Висококвалифицираният труд, необходим в енергетиката, налага заплащане над средното за страната ни. Месечното възнаграждение за изминалите тримесечия на тази година надхвърля 1 700 лева. Търсенето на опитни в тази сфера кадри, макар и да е по-ниско от информационните технологии и далекосъобщенията, не спира.

По-надолу според Статистическия институт са работещите в областта на „Добивната промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“. Тяхната средна заплата е около 1 500 лева.

Борислава Пилева

добави коментар