Spisanie.to

Национална програма “В подкрепа на майчинството” – част 3

5. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

6. ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

6.1. Безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”.

6.2. Лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”.

6.3. Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”.

6.4. Безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”, се включват приоритетно в програмата, като заети в отглеждането на малки деца.

6.5. Майки/осиновителки с право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (по чл.164, ал. 1 от Кодекса на труда) и с право на обезщетение при отглеждане на малко дете (по чл. 53, ал. 1 или по чл.54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване), както и самоосигуряващите се, осигурени за риска “майчинство”.

6.6. Работещи майки/осиновителки (с изключение на наетите по програми и мерки за заетост по реда на ЗНЗ), в рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, до навършване на 3-годишната възраст на детето.

6.7. Баща/осиновител, в рамките на периода на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до навършването на 3-годишната възраст на детето, когато майката/осиновителката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата/осиновителя.

7. РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА

Работодатели по програмата са дирекциите “Социално подпомагане” на територията на цялата страна.

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?
  • Добави свой отговор