Spisanie.to

Национална програма “В подкрепа на майчинството” – част 7

11. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма “В подкрепа на майчинството” е със срок на действие до края на 2012 г.

12. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат от реализацията на програмата през 2010 г. се очаква:

12.1. Създаване на условия за връщане на работа и насърчаване на професионалното развитие на 1 909 майки на малки деца;

12.2. Осигуряване на заетост на 1 909 лица, ангажирани в отглеждането на малки деца.

13. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

В хода на реализацията на програмата, съгласно описаните функции на участниците ще се осъществява:

13.1. Системна отчетност на изпълнението на програмата по отношение на изразходването на средства и на резултатите от реализацията;

13.2. Текущо проследяване на определени основни индикатори за ефективността на програмата.

Обратна връзка – информацията от отчетите се използва от участващите институции в програмата за корекции в механизма и обхвата с цел постигане на максимална ефективност.

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?
  • Добави свой отговор