Spisanie.to

Перспективни професии

В днешно време не е достатъчно просто да харесваш работата си. Освен удоволствие, тя трябва да носи и доходи. Ето защо, при избирането на бъдеща професия, е много важно да се насочим към някоя, която е търсена и добре платена. Вижте част от най-перспективните професии в България и по света:

IT специалисти

Все по-трудно можем да си представим живота без високите технологии. Почти всичко се компютъризира, а това налага нуждата от квалифицирани специалисти в тази област. Вече много млади хора започват да се ориентират към IT сферата.

Проблемът е, че не всички са достатъчно подготвени и фирмите изпитват затруднения при назначаването им. Важно за IT специалистите е да знаят поне два чужди езика. Повечето компании не се задоволяват да стъпят на пазара само в една държава, а се насочват и към международния пазар.

Липсата на достатъчно квалифицирани кадри принуждава работодателите да предложат по-високо заплащане, само и само да привлекат даден специалист при себе си. IT отрасълът е сред най-слабо засегнатите от световната икономическа криза и нужда от добре подготвени хора в тази област винаги ще има.

Маркетингови специалисти

Ролята на маркетинговите специалисти в една компания е изключително важна, затова работата им е високо платена. От тях до голяма степен зависи посоката, в която предприятието се развива.

Те трябва да наблюдават състоянието на пазара и да анализират факторите, които могат за окажат влияние върху развитието на фирмата. Участват в създаването на нови продукти и налагането им на пазара, следят за тенденциите в продажбите и състоянието на конкуренцията.

Стоматолози

Зъболекарите са сред най-търсените медицински лица. Населението на земята се увеличава и все повече хора прибягват до услугите на този вид специалисти. Освен това нараства и броя на възрастните хора, които имат най-голяма нужда от стоматологични услуги.

Зъболекарският труд е много специфичен, но пък за сметка на това заплащането си заслужава. Осигуряването на самостоятелен кабинет за стоматологични услуги също не е голям проблем, защото вложените средства в него бързо се връщат в процеса на работа.

Личните асистенти на стоматолозите също ще бъдат търсени в бъдеще. Най-често те се грижат за избелване и почистване на зъбите на пациентите.

Работещи в кол центрове

Кол центърът представлява център за обаждания. Целта му е предаване и получаване на големи количества информация и съобщения по телефона. Той може да съществува самостоятелно или да е свързан в мрежа с други кол центрове.

В големите компании се използва главно за връзка с клиенти. Съществуват и кол центрове, които се занимават само с входящите повиквания – тези от потребителя. Най-добрият вариант е центровете за обаждания да бъдат комбинирани, за да се улесни работата на служителите.

През март 2013 в България бе одобрен Правилника към Закона за инвестициите. Това означава, че инвестициите в кол центровете, програмни продукти и счетоводни дейности ще бъдат насърчавани. Специалистите в тази сфера на дейност ще бъдат все по-търсени, а заплащането им ще бъде на ниво.

Биоинженери

Биоинженерите също са едни от най-добре платените специалисти днес. Те трябва да имат много високи професионални умения и непрекъснато да са в крак с новите тенденции. Ето защо тази професия не е за всеки.

Част от дейностите, които извършват биоинжинерите, са проектиране на протезни крайници, регенериране на тъкани и създаване на изкуствени органи. Професията е много гъвкава, защото позволява работа в университети, болници, лаборатории, промишлеността и регулаторни агенции.

Освен това, биоинженерите са в полза на обществото, защото помагат за подобряване на здравето на хората чрез високи технологии в медицината.

Мария Маринова

добави коментар