Spisanie.to

Приложна психология

Прилoжната психoлогия е част от науката психoлогия и нейна цел е прилагането на психологическото познание във всички социални сфери от дейността и живота на човека. Днес често я бъркаме с популярната психология, която познаваме от книгите за самопомощ и лично усъвършенстване, а тя всъщност е психология на границата между академичните общества и индустриалните, политическите и бизнес средите. Това я прави доста опасна, защото единици хора получават възможност да използват науката едностранчиво, подчинявайки я на личен интерес.

Трудовата, педагогическата, транспортната, инженерната, авиационната, медицинската, криминалната и юридическата психология са все клонове от приложната психология. Тя възниква, когато започват да се правят психологически изследвания не в лабораторна, а в естествена среда.

Например – наблюдава се поведението на работещите в дадена фабрика при определени условия и стратегии на управление и се сравнява с поведението им при други, изпитва се ефектът от нова учебна или тренировъчна програма, изследват се психичните феномени при взаимодействието между човека и машините, изучава се връзката лекар-пациент и значимостта й за процеса на лечение. Експерименталното поле е самият живот, а решението как да се използват резултатите от експеримента остава за човека.

Макар да съществуват много школи в психологията, които са устремени към добруването и благополучието на отделната личност, светът като че ли работи в полза на бизнесмени, политици и монополисти, които използват научните и интелектуални постижения за управление на масите. Няма как да не забележим, че ренесансовите идеи за личността – център на света и за реалност, в която всички да се чувстват добре, не са приоритет на така наречените развити общества.

По-скоро остават на хартия и учим за тях в гимназията, като че ли са някакви утопии, които звучат вдъхновяващо, но не и възможно. От друга страна неписаните правила, свързани с подчиняването и обезличаването на работната ръка важат и днес. Много работодатели се нуждаят не от мислещи хора, а от послушни служители. Още в училище ни учат как да бъдем еднакви, което със сигурност не е в наша полза, но улеснява функционирането на системата, в която еднаквите са по-лесно управляеми.

Трудовата психология е може би най-обширната сфера, в която се развива и практикува приложната психология. Теоретично трудовата психология се интересува от подобряването на ефективността на труда и увеличаването на производителността, но не за сметка на физическия и психически комфорт на работещите, а напротив – визира възможно най-добрите условия на труд за всеки един от тях.

Тази цел е трудно осъществима и по-скоро пожелателна, отколкото задължителна, но на фона на всички открития в другите области от психологията, с които приложната психология е органично свързана, е ясно че се прави твърде малко. В колко съвременни фирми наблюдаваме индивидуален подход към служителите?

Психоанализата и хуманистичната психология, отнесени към работната среда, все още звучат като смешна прищявка. Възприемат се някакви стандартизирани възгледи относно нуждите и начина на функциониране на персонала, като всеки, който не ги оправдае се оказва в позицията на застрашен аутсайдер.

Неслучайно говорим, че бедата на днешния свят е стресът, както и всички още по-страшни беди, които той влече след себе си – болестите. В голямата си част стресът в света се дължи на социологически фактори и фактори от средата, които ни разболяват по милион начини – отдавна изучени и доказани. Въпреки това продължава да не се взема под внимание фактът, че работата в пренаселени офиси е опасна за здравето на хората.

Освен това все още царува назадничавото правило, че и при хората е важен стандартът, че и те като продукцията си е добре да бъдат колкото се може по-подобни едни на други и съвършени, което изискване се разминава значително с реалността. Няма да коментирам защо е така, както и всички конспирационни теории, но каквато и да е причината обществото ни да е такова, най-доброто, което можем да направим е да не се „връзваме“ на това.

Нека знаем, че тези правила не са нашите правила. Ние сме повече от социалните етикети, които непрекъснато ни се лепят според функциите, които се очаква да изпълняваме в обществото и е въпрос на цивилизованост човек да е ценен заради своята уникалност, дори когато тя е неудобна някому.

Марина Четелязова

добави коментар