Spisanie.to

Съкращаване поради намаляване обема на работа

За съжаление, днешните времена са такива.

Всеки иска да работи и тъкмо, когато си мислим, че сме си намерили работа, която ни харесва и искаме да се „установим”, ни се случва това – прекратяване на трудовия договор, при намаляване обема на работа /чл. 328, т. 3 от Кодекса на труда/.

Това е моментът, в който работодателят прекратява договора, като отправя писмено предизвестие. Но! Както винаги и тук се появява едно „Но”, но тук то може би е за добро.

Когато се закрива част от предприятието, в което работите или при намаляване обема на работа, работодателят има право на подбор, т. е. в интерес на производството да уволни тези работници/служители, които са с по-ниска квалификация, а съответно тези, които са по-високо квалифицирани и работят по-добре да останат на работа.

Доста честа практика е „да се уволни последно постъпилият на работа”. В случая, дори и последен да сте постъпил на работа, а пък се справяте по-добре от другите, уволняването ви е некоректно. Съответно, ако сте по-квалифициран от другите, които „не си дават много зор, защото отдавна са в даденото предприятие”, вие заслужавате да останете на работа, за сметка на другите.

Този подбор трябва да се извърши, когато ви махат от длъжност, на която не работите само вие. Например, в магазин работите няколко продавач-консултанти, а трябва да се съкрати един. Такъв подбор е повече от задължително да се проведе.

Това упражняване на право на подбор по чл. 329 от Кодекса на труда подлежи на съдебен контрол. Този подбор може и трябва да бъде извършен при спазване на установените в закона критерии. Когато възникне спор при спазването на тези критерии, съдът казва последната си дума. Уволнение, което е извършено в нарушение на тези законови критерии, е незаконно и съдът трябва да го постанови. Подборът задължително се извършва между всички работници/служители, които заемат тази длъжност, като основните критерии за извършването му са два – квалификацията на работниците и равнището на работата им, включващи всички умения, които имат.

Днес всичко, което може да ни бъде от полза, трябва да бъде употребено. Ние сме работници, но също имаме права, а е време да покажем и че ги знаем.

Светослава Димитрова

добави коментар