Spisanie.to

Частен съдебен изпълнител – какво трябва да знаем?

Частен съдебен изпълнител

Човек дори и добре да живее, понякога просто трябва да върне парите, които дължи. Стъпка по стъпка, месец след месец ние успяваме да плащаме своя дълг. Но се стига до момент, в който не можем да го правим. Причините, довели до това, могат да бъдат всякакви, но резултатът е красноречив – просрочено плащане. Ако ние не реагираме бързо и не успеем да предоговорим условията за връщане на получения от нас заем. Тогава се стига до низ от събития и неприятни срещи с лицето съдебен изпълнител. Той бива държавен или частен, като ще обърнем внимание на особеностите при срещите с Частен съдебен изпълнител (ЧСИ). И какво трябва да знаем, ако се стигне до такива ситуации.

Всичко започва с получаването на покана за доброволно изпълнение по образувано срещу нас изпълнително дело. По-известна като изпълнителен лист. Според неговото съдържание на база на конкретно основание ние дължим определена сума пари на някое дружество, фирма, партньор, банка или др. От връчването му започва да тече 14-дневен срок. В рамките на който ние можем да платим доброволно дълга си без нужда от директна принудителна намеса от ЧСИ. Той обаче може да предприеме редица действия през този период. Например налагане на запори, възбрани, насрочване на опис и оценка на имуществото.

Още в този момент трябва да проявим внимание и да се запознаем подробно със съдържанието на документа. Като проследим за какво конкретно задължение става въпрос. Ако това задължение е неактуално, с изтекла давност или прекалено завишена дължима сума. То ние веднага трябва да отправим възражение, подплатено с нужната документация, доказваща нашата теза.

Частен съдебен изпълнител: Какви права имаме?

Ако наистина сме длъжници и осъзнаваме, че няма как да се справим с плащането на дълга, то трябва да обърнем внимание на определени права, които законът ни дава и с които ЧСИ и кредиторът са длъжни да се съобразят:

Наше конституционно право е да поискаме правна помощ, която при определени условия може да бъде безплатна.

Можем да се противопоставим при отнемането на определени имущества, които по закон не могат да бъдат обект на принудително изпълнение. Това са:

единственото наше жилище, ако ние и нашето семейство не притежаваме друго и не е ипотекирано. Законът все пак гласи, че съответното жилище надхвърля жилищните нужди на обитателите (25 кв.м. за едночленно семейство, 40 кв.м. за двучленно, 55 кв.м. за тричленно и 70 кв.м. за четиричленно), то горницата подлежи на принудително изпълнение.

необходимата храна за семейството за един месец

необходимите горива за отопление и готвене за три месеца

машини, инструменти и пособия, вкл. книги, необходими за упражняване на свободна или занаятчийска професия

Частен съдебен изпълнител: Каква част от доходите ви може да вземе?

Ние сме в правото си да получаваме част от трудовото си възнаграждение (пенсия), дори когато ЧСИ е запорирал сметката, по която го получавам. Размерът на сумите, които следва да получавам ежемесечно зависят от месечния ми доход и от това дали издържам деца или не. Така могат да се разгледат следните ситуации:

– При месечен доход до 300 лв ние имаме право на ¾ от него, ако нямаме деца и 4/5 от него, ако имаме.

– При месечен доход от 300 до 600 лв ние имаме право на 2/3 от него, ако нямаме деца и ¾ от него, ако имаме.

– При месечен доход от 600 до 1200 лв ние имаме право на ½ от него, ако нямаме деца и 2/3 от него, ако имаме.

– При месечен доход над 1200 лв ние имаме право на 600 лв, ако нямаме деца и 800 лв, ако имаме.

• Не подлежат на принудително изпълнение вещи и предмети, които са с доказана чужда собственост, макар и част от нашето жилище. Това може да се докаже чрез фактури и документи за покупко-продажба.

Всички гореспоменати моменти трябва да бъдат на вниманието и на хората, осъдили вече подобен длъжник и очакващи влизането в сила на принудителното изпълнение и удовлетворяването на тяхното вземане. Бъдете нащрек също така и за други моменти:

Частен съдебен изпълнител: Ако вие преследвате длъжник

Възможно е преди налагането на възбрана върху имота на длъжника той да осъществи интензивна акция по прехвърляне на жилището на друго лице с цел увреждане на вашите интереси. Тези сделки подлежат на обжалване и дори отмяна при доказване на техния привиден характер с цел наша вреда.

Длъжникът ви получава трудови доходи, но работи в сивия сектор и е налице или кардинална разлика между договорена и реална сума или изобщо не е подписван трудов договор, а парите той получава „на ръка“. Липсата на трудов договор ви ощетява със сигурност, а при ситуацията с фиктивен такъв длъжникът е много вероятно да попадне в сегмента около или под минималната работна заплата, което означава, че няма да получите почти нищо.

Длъжникът изведнъж решава да сключи фиктивен брак, осигурявайки си съсобственик. Той сключва с партньора си брачен договор, според силата на който имотът става съпружеска имуществена общност и така само половината от него може да подлежи на принудително изпълнение. Ако пък имотът е единствен за двамата, то безусловно се превръща в неприкосновена зона за ЧСИ.

Виж Как да изберем ипотечен кредит?

Илиян Койчев

добави коментар