Spisanie.to

Годеж – традиции и подаръци

Годежът е важен етап от човешкия живот. Той е част от системата от обредни практики.

Според нея в дома на момичето трябва да отидат специално изпратени хора, които се наричат годежари. Те са натоварени със задачата да поискат момата от нейните родители.

Задължително пратениците отиват по тъмно, за да не ги види никой, ако бъдат върнати. Годежарите съобщават решението на онези, които са ги изпратили и затова задачата им е толкова важна.

Едва след като родителите на девойката са дали позволението си, двата рода могат да се срещнат, а бъдещите годеници – да се видят за първи път.

В миналото годежът е бил символ на връзката между двама млади и дадената дума от техните родители. Съюзът се е скрепявал не само чрез обещанието, а също така и посредством силата на пръстена.

На ръката на младоженеца са поставяли желязна халка, която е символ на силата, а на младоженката – златен пръстен – символ на чистота и доброта. Формата му също е значеща – кръгът означава цикличност, затвореност и вечност. Поставяйки пръстен на ръката си, се смята, че той е символ на щастие и съпружеска свързаност.

Традиции свързани с годеж

Младите трябва да застанат един срещу друг в близост до маса, на която са поставени два свещника, цветя, икона и Евангелие. Свещеникът чете молитва, поставя им пръстените, а те целуват ръка на присъстващите.

Свекърът и свекървата даряват невестата, а нейните родители – момъка. След като годежът вече е официално приключил, всички отиват в дома на младоженеца и се веселят. Двамата млади имат правото да се срещат на обществени места.

Оттук насетне разговорите на семействата и близките са ориентирани към предстоящото събитие. Свекървата дарява бъдещата си снаха със златна гривна или медальон. Това е първият й подарък за годеж, който прави на новия член на семейството. Майката на момата най-често подарява на момъка часовник.

Времената несъмнено са били различни. В миналото годениците са можели да бъдат заедно 1-2 години, преди да вдигнат сватба. Често причина за това е била военната служба на момъка. Родителите са предпочитали предварително да бъде дадена дума, за да бъдат нещата сигурни.

Преди сватбата девойката има моминска вечер – събират се нейните дружки, оплитат косата й, разглеждат приготвените дрехи за тържественото събитие. Това е и прощаване с нея, тъй като тя вече ще стане част от омъжените жени. Момъкът също се подготвя за съпружеския живот. Празненството, на което се разделя с ергенския живот, се свързва с ритуалното му бръснене. Това показва, че вече е зрял мъж, а е и подготовка за празника. След женитбата двамата вече ще имат нови отговорности – да създадат семейство и да продължат рода.

Годежът е първата стъпка по пътя към зрелия живот на двама млади. След сватбата те стават част от света на възрастните и трябва да изпълняват своите задължения. За родителите сгодяването на децата им е от първостепенна важност, тъй като те трябва да се погрижат за продължаването на рода и осигуряването на нови работни ръце.

Анита Николова

1 коментар