Spisanie.to

8 причини гей браковете да не са разрешени

8 причини гей браковете да не бъдат разрешени и защо тези причини са абсурдни!

Това не е брак

Противниците на идеята двама възрастни от един и същи пол, които се обичат, да могат да сключат брак, твърдят, че това всъщност не би било брак!
Защото бракът бил между един мъж и една жена (така твърдяла Библията) с цел създаване и отглеждане на деца.

Всъщност обаче, както всеки, който е чел Библията, знае, това е книга, която често сама противоречи на себе си.

Библията и бракът

Може би това е причината по-голямата част от написаните „предписания“ в нея днес да не се спазват.
Като например заповедта да убиеш всеки, който работи в неделя, която, заедно с още много подобни на нея, пряко си противоречи със заповедта „Не убивай“.

В интерес на истината, дори бракът в Библията има стотици имплицитни значения и не винаги е между „един мъж и една жена“.
Понякога бракът в Библията е между един мъж, 700-те му съпруги и 300-те му любовници, друг път е между един мъж, сестра му и прислужницата…

Бракът днес

Що се отнася до създаването и отглеждането на деца, бракът престава да бъде фактор в това отношение.

Все повече деца се раждат на родители, които нямат сключен брак, и все повече брачни двойки избират да нямат деца… или откриват, че не могат да имат такива.
Желанието да създадеш деца или възможността да го направиш никъде не фигурира като задължително условие, за да сключиш брак.

Истината е, че бракът, извън църковното си значение, е граждански договор между две физически лица, с който се регламентират отношенията между тях, правата и задълженията им. Няма никаква причина този договор да не може да бъде сключен от кои да е двама души, независимо от пола им.

Противоестествено е

Подобно твърдение звучи невежо предвид откритията в областта на науката и наблюденията върху поведението на животните, които сочат, че хомосексуалността е присъща, освен на хората, на 1500 вида животни, сред които делфини, жирафи и някои птици.

Какво е хомосексуалността?

Ако хомосексуалността е „ексцентрична нова мода“, то тя е доста популярна сред делфините, вероятно наред със слънчевите очила във формата на звезди и шаловете в ярки цветове.

А ако е някакъв вид психическа травма, интересно е какви ли събития в живота на малкото жирафче са го накарали впоследствие да се обърне към друг мъжки жираф.

Ако подобни обяснения звучат нелепо, когато се отнасят за животни (защото приемаме, че те не съзнават и осмислят действията си, а се ръководят от инстинкт), защо тогава ги използваме по адреса на хората?
По същия начин, по който сексуалността във всичките й форми, е несъзнавана у животните, а инстинктивно проявена, по същия начин, сексуалността е инстинктивна за хората.

Това, че ние сме способни да осмислим и категоризираме сексуалността и нейните проявления, не значи, че самият процес на сексуално привличане е рационален и се случва на съзнателно (и следователно – подлежащо на контрол) ниво.

Тоест, при хората, както и при животните, сексуалността е първична, инстинктивна и непосредствена… не е избор или следствие от дадено преживяване.
Ако те привличат хора от същия пол, това е просто даденост.

Валидира и промотира хомосексуалния начин на живот

Както стана ясно, сексуалността, независимо дали хомо- или хетеро- не е избор.
Няма как да се събудиш една сутрин напълно хетеросексуален, да прочетеш във вестника, че гей браковете са разрешени и затова да решиш, че оттук нататък искаш да си хомосексуален.

Сексуалността не е избор

Това е така, защото сексуалното привличане не подлежи на нашия контрол.
Точно като всеки друг биохимичен процес, който протича в тялото ни.
Влюбването и привличането в своята същност са едно отделяне на хормони, което предизвиква определени реакции и промени в тялото ни – не подлежат на рационализиране, те са извън обсега на нашата воля.

Затова няма как легитимирането на нещо, което така или иначе винаги е съществувало и ще продължава да съществува, да накара хората да си кажат „А! Това е законно… Защо пък да не пробвам?“
Много неща са законни – това само по себе си не може да бъде причина да ги правим, ако не го усещаме като вътрешна необходимост.

Отнема на детето, отглеждано в такъв съюз, правото на майка и баща

Не всеки брак или дългогодишна връзка, както между хетеросексуални, така и между хомосексуални партньори има за цел отглеждането на деца!
Бракът като граждански договор има регламентираща взаимоотношенията функция, той не задължава партньорите да създадат и отгледат дете.

Децата, отгледани в хомосексуални семейства

Отглеждането на дете в брак между двама мъже или две жени обаче е напълно възможно и не води до трагичните последици, които някои хора си представят.
Проучвания по въпроса сочат, че такива деца по нищо не се различават от децата, отглеждани в хетеросексуални семейства.

В отглеждането на едно дете по-голяма роля играят обичта, възпитателните методи и здравината на връзката между родителите, отколкото техния пол!

Щастливи и обичащи (се) хора отглеждат щастливи и способни да обичат деца!

Превръща морална несправедливост в гражданско право

Абстрахирайки се от аргумента за „моралната несправедливост“, каквото и да значи това според някои хора, гражданският брак, за който се борят гей хората и техните близки, приятели и „симпатизанти“, Е гражданско право.

Често се твърди, че гей хората не искат равни права, а привилегии.
В интерес на истината обаче двойките, сключили граждански брак, се ползват от определени привилегии, които двойките без брак нямат. Например: право на наследяване, право да получаваш конфиденциална информация за партньора (когато претърпи инцидент или има сериозен медицински проблем), право на посещения в болница, право на общо имущество и т.н.

В реда на нещата е гей двойките, които живеят на семейни начала, да искат същите права – да могат да сключат брак или поне граждански съюз, регламентиращ отношенията им по същия начин като брака.

Докато хетеро двойките имат избора да сключат или да не сключат брак и съответно – да се възползват или не от правата, които бракът им дава, гей двойките нямат този избор.
И тъй като правото на свободен избор е един от основните белези на демократичното общество, то липсата на това право говори за недемократичност.
Ако искаме да излезем от рамките на псевдопрогреса и псевдомодернизацията, трябва първо да осъзнаем важността на избора и защо този избор трябва да е достъпен за всеки, независимо от пол, раса, етнос, религия или сексуална ориентация.

Налага приемането му върху цялото общество

Не. Това, че едно нещо е законно, не означава, че всички са длъжни да го приемат или практикуват.
Например, тютюнопушенето е законно, но има хора, които не го приемат, не го практикуват и не го одобряват.
Законно е да имаш дете, но има хора, които не харесват деца, не искат да имат деца и не създават деца.

По същия начин, ако гей браковете бъдат узаконени, никой, който „не ги одобрява“, няма да бъде задължен да ги приеме… нито дори да се съобрази със законодателството, защото един подобен закон не би се отразил по никакъв начин върху хетеросексуалните хора.
Точно както един закон, който узаконява левичарството например, не би се отразил върху десничарите – той не налага, а просто прави левичарството законно, той не казва на десничарите какво да мислят за левичарите, той не прави десничарството по-малко прието, по-малко легитимно, нито пък му придава по-малка тежест в очите на закона.

Ако гей браковете бъдат приети, ще бъдат приети и педофилията, инцеста, зоофилията и всякакви други извращения

Това е един от най-възмутителните аргументи против гей браковете.
Разликата между хомосексуалността и педофилията е очевидна: в единия случай става въпрос за двама равнопоставени половосъзрели възрастни, които създават връзка помежду си, и са в състояние да поемат отговорност за и да се справят с всички последици от тази връзка, а в другия – за възрастен човек, който създава сексуални отношения с дете, което не е, първо – половосъзряло и второ – физически и психически готово да понесе отговорност за и да се справи с всички последици от тези сексуални отношения.

Колкото до „нормалността“ на сексуалните отношения между двама мъже или две жени, субективните разбирания за „нормалност“ не могат да бъдат причина някои хора да бъдат лишени от гражданските си права.
Никой не проучва сексуалния живот на хетеросексуалните двойки, за да прецени дали правят „нормален“ секс преди да им бъде разрешено да сключат брак.
Отделен въпрос е, че никой не може със сигурност да каже какво означава „нормален секс“.
Така или иначе, когато става въпрос за двама възрастни, дали информираното си съгласие, начинът, по който правят секс, засяга само и единствено тях.

Обижда Бог

Разделение между църква и държава. Това е основният принцип, върху който са изградени модерните държави. Законите на църквата са едно. Законите на държавата са друго.

Недопустимо е искането законите на държавата да са съобразени с тези на църквата. Недопустимо е искането всеки един гражданин да се съобразява със законите на църквата.

Съобразяването с подобни искания би довело до там, че разводът да стане незаконен, носенето на дрехи от смесени материи също, както и много други неща, които Библията забранява, но по-голямата част от хората днес практикуват.

Никой не иска да живее в диктатура.
Ако искаш твоите права и свободи да бъдат уважавани, уважавай правата и свободите на другите.

Гей хората ще продължават да съществуват и да създават връзки, независимо дали тези връзки са признати от закона или не.

Признаването им би улеснило до голяма степен живота им. Непризнаването им обаче няма да ги премахне или да „повиши морала“ на обществото. Единствената причина някои хора да са против признаването на тези връзки е, че не искат гей хората да живеят един по-лесен и щастлив живот.
А това не е признак за морална извисеност.
Това е дребнаво, злобно и жалко.

Нели Кацарова

коментара

  • Изобщо не ми харесва тази статия! Първо, защото не е обяснено минусите и плюсовете, законите и т.н. В самата статия се усеща, че авторката не е против тези бракове, а напротив. Не трябва да се усеща лично отношение към дадена тема, когато се пише статия, а да се изложат факти, закони и много други неща, които да покажат какви могат да бъдат последствията, да тук донякъде са изложени, но аз лично усетих личното мнение на авторката. “Ако гей браковете бъдат приети, ще бъдат приети и педофилията, инцеста, зоофилията и всякакви други извращения“ доста е вероятно да стане точно така, защото колкото повече време минава, толкова по-абсурдни стават времената!

  • Мария, какви минуси може да има в това да се разреши на хората да узаконят своята любов? Любовта си е любов, полът не е от значение. Това с извращенията не го разбирам в коментара Ви (в статията е употребено иронично) – педофилията и зоофолията винаги са свързани с насилие или неразбиране на едната страна какво й бива причинявано и какви ще са последиците. И съм на мнение, че времената не стават по-абсурдни, а хората стават по-информирани и толерантни. Просто преди да си хомосексуалист се е считало за нещо неприемливо и срамно, сега вече не е така. Всеки има право на мнение, разбира се. :)

  • Мария, разбира се, че имам лично мнение, за всяка от темите, по които съм писала, имам лично мнение. С гордост нося „обвиненията“, че подкрепям гей браковете, защото в моите представи за света „толерантността“ е добродетел (слагам кавички, защото и към толерантността, както и към всичко останало, имам лично отношение). Да, няма плюсове и минуси, обяснения на законите още по-малко, защото аз не съм правист, а просто човек с мнение, дори не и журналист. Обяснила съм възможно най-разбираемо какви биха били последствията – никакви в общи линии. Реално единственото, до което легализирането на гей браковете би довело, е сключването на брак между двама души от един и същи пол.
    Колкото до извращенията, Инес го е обяснила много по-добре от мен – няма как да бъде прието нещо, което се случва на базата на насилие (като педофилията и зоофилията). А когато става въпрос за брак между двама души, независимо от какъв пол са те, това е все пак доброволен и осъзнат акт.