Spisanie.to

Елиф Шафак – за свободата на човешкия дух и сблъсъка на култури

Най-продаваната писателка в Турция, през последните години завладя и българските читатели със своите романи „Любов”, „Чест” „Копелето на Истанбул” и „Черно мляко”.

Родена през 1971 г. в Страсбург в семейство на дипломати, тя прекарва живота си в непрестанно пътуване между Европа, Америка и Близкия Изток.

Авторката признава, че Истанбул е градът, който години по-късно се оказва и инспириращия фактор, довел до създаването на голяма част от книгите и.

Шафак се определя като номад, подобно на своите герои. Те са пъстри, цветни, всеки със свой собствен характер. Именно чрез тях писателката противопоставя различните култури и обединява Изтока и Запада.

Героите, с които Елиф Шафак ни запознава не се вместват в общоприетата рамка, присъща за техните народи. Подобно на самата нея, те са хора, прекрачващи границата на допустимото, излизащи извън шаблоните в търсене на собствена идентичност.

Една от книгите, която предизвика сериозна вълна на недоволство е „Копелето на Истанбул”. В нея авторката говори открито за националистическите настроения сред турската общественост. „Копелето на Истанбул” разказва за геноцида срещу арменците, който Турция официално отрича. Поради тази си дързост Шафак е съдена. Съдът я оправдава заради липса на доказателства.

„Любов” е книгата, която Шафак пише в продължение на 15 години, увлечена по суфизма. Тя говори чрез своите герои за оковите, в които се ограничават хората, посредством думите и разбира се за най-висшето духовно чувство любовта.

Преодоляването на културните различия е възможно и необходимо. В „Чест” Елиф Шафак определя възпитанието и връзката между родители-деца като един от основните компоненти при разбиването на бариерата между отделните народи. Равнопоставеността между половете е това, за което Шафак се застъпва за преодоляване на социалните контрасти. Толерантността между хората трябва да се възпитава, за да се подобрят отношенията помежду им независимо от тяхната раса или религия.

Турската писателка излиза извън рамките на общоприетото. Елиф Шафак напътства чрез своите герои къде се крият грешките в изграждането на света и възпитаването на поколения. Толерантността и зачитането на индивидуалната свобода на всеки като личност заема важно място в нейното творчество. Преведени на повече от 30 езика, всяка една от книгите и се отличава с особен, различен почерк. Присъщата за повечето писатели преповтаряемост на идеята и изказа, при Шафак липсва. Елегантното рисуване на картини, герои, места и сюжети потапя читателите с лекота в социално наситените с драматизъм ситуации, за да извлекат най-доброто и да преоткрият своето място.

Анелия Цекова

добави коментар