Spisanie.to

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се основава на действащото българско и европейско законодателство и регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на уебсайта spisanie.to.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото Ви на неприкосновеност, да защити вашите лични данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които spisanie.to прилага и с които може да се запознаете.

Spisanie.to не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предостави заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на доверени партньори, тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност spisanie.to да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:
Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense,  Google Plus: https://privacy.google.com/# ;
Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy ;
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).