Spisanie.to

Правила за ползване

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползване на услугите, предоставяни от Списанието ООД, наричан ИЗДАТЕЛ, чрез САЙТА www.spisanie.to.

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице (действащо чрез свой представител), което използва услугите, предоставени от САЙТА.

Списанието ООД чрез САЙТА си предоставя на авторите следните услуги:

1. Публикуване и популяризиране на създадени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ авторски статии, които са предоставени от горните доброволно и безвъзмездно.

2. Възможност за развитие и усъвършенстване на предоставяне на информация под формата на статии.

Авторът може да публикува на САЙТА информация, под формата на авторски статии на теми: Мода, Диета и фитнес, Любов и семейство, Рецепти, Пътуване, Сериал, Култура.

Авторът няма право да публикува в САЙТА информация и снимков материал, които са обект на авторско право с носител трето лице, различно от автора и с изпращането на статията, той декларира това.

С изпращането на онлайн формата за публикуване на съответната информация (имейл до редакцията на Списанието ООД, съдържащ материали за публикуване или чрез формата за автоматично публикуване на САЙТА), авторът декларира, че е съгласен последната да бъде използвана от Списанието ООД, както ИЗДАТЕЛЯ намери за добре, в това число да я публикува в други интернет сайтове, издава, рекламира.

Забранява се публикуването на материали с неморално съдържание, такива, които подбуждат към насилие, расизъм, ксенофобия.

Списанието ООД има право да редактира и/или премахва информация, публикувана от автора, които противоречат на общоприетия морал, на настоящите Общи условия или са видимо неотносими към предоставяните от САЙТА услуги. Списанието ООД редактира, категоризира и публикува подадените статии по свое усмотрение или при условията описани в Договор с клиент за реклама.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Списанието ООД.