Spisanie.to

Попово езеро в Пирин и хижа Безбог

Попово езеро

Попово езеро е най-голямото от единадесетте Попови езера. Те са една от най-големите езерни групи в Пирин, разположена в големия Поповоезерен циркус. Според по-широкото схващане тя включва 16 езера, свързани помежду си в речна система, която дава началото на река Ретиже.

В езерната група се включват: Поповото езеро, Банските, Рибните попови, Полежанските (включително Горнотополежанско, най-високото в Пирин) и Самодивските езера. Според по-тясното схващане обаче Попови езера се наричат само първите три групи.

Попово езеро факти

Поповото езеро е най-голямото от единадесетте Попови езера. То и местността около него е едно от най-популярните места за развитие на летен туризъм в Пирин. Езерото е разположено на дъното на най-големия циркус в планината – Поповоезерния, който впечатлява със своите размери (6 км дължина и 3 км ширина). Оградено е от върховете Сиврия, Джано, Кралев двор, Момини двори, Джангал.

Освен това езерото е най-голямото по площ и най-дълбокото езеро в Пирин, а е и на първо място по водния си обем. Езерото е с площ от близо 123,6 декара, което го поставя на четвърто място по големина в България (след Смрадливото, Горното Рибно и Близнака в Рила), дълбоко е 29,5 м, с което се нарежда на второ място в България след Окото в Рила (37 м), а дължината и широчината му са съответно 480 и 336 м.

Водният му обем се изчислява на 1 270 000 куб. м. То е разположено на височина 2234 м. Събира вода от валежите, както и от два малки потока, които се вливат в южната му част. Най-голямо количество вода в Повото езеро има през късната пролет. Това се дължи на снежната покривка, която се задържа до тогава по склоновете на обграждащите езерото върхове.

Водата, която изтича от североизточния край на езерото във вид на малък стръмен поток, се влива в шестте Рибни Попови езера, които се намират надолу по склона на планината. По този начин Поповите езера дават началото на река Ретиже, която е един от основните притоци на река Места.

Попово езеро туризъм

Местността около езерото е покрита предимно с поляни. Намира се на един час и половина път от хижа Безбог. По форма Поповото езеро прилича на неправилен петоъгълник. Сред езерото има малко, кръгло островче (35-30 м), обрасло с клек. Нарича се Калимявката.

До 1942 г. езерото носи името Папазгьол, което е буквален превод на сегашното му име на турски език. С името му са свързани поне две легенди. Според по-популярната то се нарича така, защото в него се хвърлил един поп от мъка по озлочестената му от турците дъщеря. Когато попът потънал, калимявката му изплувала и се образувало островчето в средата на езерото, носещо същото име.

Според другата легенда след покръстването на българите през 9 век един поп се качил в Пирин, за да изгони царстващия там славянски езически бог Перун. Намерил го, но Перун така се разлютил от неговата дързост, че го хвърлил в езерото да се удави. И отново калимявката изплувала на повърхността и се превърнала в островче.

С бистрите си води и колоритен бряг – нисък, стръмен, покрит с дъхави поляни, клекови гъсталаци и невероятни скални фигури, Поповото езеро привлича стотици почитатели на природата от цял свят.

Блага Кокарешкова

добави коментар