Spisanie.to

Антични, средновековни и ренесансови монети… – интервю с Невян Митев

В края на ноември на книжния пазар излезе специализираното изследване на Невян Митев и Владимир Беков „Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев“. Монографията обхваща образците от частната колекция на варненския юрист Христо Раев.

Книгата започва с въвеждаща информация за монетосеченето на Балканите и по-конкретно по българските земи през Античността и Средновековието, както и с обобщени данни за емисиите ренесансови монети, включени в каталога на изданието.

В каталога на монографията присъстват както по-редки нумизматични образци, така и монети, използвани масово през различните столетия. Сред описаните римски императорски денари има сечени в Рим и Антиохия и антониани, сечени в Рим, Сисция, Кизик, Сердика. В колекцията се срещат още римски императорски монети с номинал дюпондий и квадранс. Византийските монети от колекцията „Раев“, описани от двамата нумизмати Митев и Беков, са с номинал фолис, половин фолис, деканумия и пентанумия, сечени съответно от Анастасий I, Юстин I, Юстиниан I, Юстин II. В каталога присъства и монета на Мануил I Комнин. По ред на описанията следват българска имитация тип B и тип C. Изследването завършва с описание на ренесансови монети от Кралство Полша, Прусия, Белгийската конфедерация и Рагуза.

Книгата има кратко резюме на английски език. Тя е част от по-общ проект за публикуване на частните колекции от Варненски и Шуменски регион. „Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев“ е издание на „Азира“ ООД. Фотографиите в изданието са цветни. Заснети са от Иван Цанев, автор и на корицата.

По повод наскоро издадената, цитирана по-горе, монография в сферата на нумизматиката, реализирана съвместно архивистът и нумизмат Владимир Беков, за „Spisanie.to“ интервю даде музейният работник, докторант към ВТУ и изследовател на проблеми от областта на историята Невян Митев.

Първият ми въпрос към него бе: „Ще продължите ли сътрудничеството си с Владимир Беков в областта на историята?“

Невян Митев: Да, определено ще продължим с Владо да се занимаваме с наука, както по единично, така и съвместно. Наш дълг е като професионални историци да опазваме, изследваме и популяризираме културно-историческото наследство на България.

Мая Джамбазова: От колко време се занимавате професионално с наука?

Невян Митев: Първата ми научна публикация бе през 2010 година, веднага след като завърших бакалавърската си степен. Идеята за нейното написване бе породена от разработената ми дипломна работа „Монети и монетно обръщение в Плиска 491-1092 г. „. И оттогава започна моят път в нумизматиката. Вече за 5 години броят на всички научни публикации е около 40, повечето са нумизматични, а последната е съвместната ни монография с приятеля и колегата Владимир Беков.

Мая Джамбазова: Разкажете за съвместния си проект с Владимир Беков – книгата „Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев“. Как се появи идеята за създаването й? Какъв е научният принос на това изследване? Какви екземпляри са включени в каталога на изданието? Предвиждате ли официално представяне на книгата?

Невян Митев: Нашата идея с Владо е да публикуваме нумизматичните сбирки от Варненския и Шуменския региони. Една изключително тежка и може би непосилна само за нас двамата задача. Първата стъпка е направена. Христо Раев предостави своята колекция за публикуване, за което му изказваме своята най-искрена благодарност. Въвеждането в научно обръщение на частните колекции е изключително важно. Макар и да не са придобити при редовни археологически разкопки, информацията, която ни дават, е от първостепенна необходимост за нумизматиката. Регистрират се нови типове монети, които са циркулирали по българските земи. Нови колективни находки, които допълват и коригират вече застъпени становища в науката.

Изключителен интерес от колекцията на Х. Раев предизвикват монетите, сечени в Сердика, една деканумия на Юстин II, както и нова колективна находка (част) с белгийски льовенталери от XVII век. А конкретната информация за местонахождението, в случая териториите на дн. Варненска и Шуменска област, е важна, тъй като новите екземпляри допълват известните до този момент монети, влезли в парично обръщение в този географски ареал. Книгата: Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев“ ще бъде официално представена, но все още се уточнява мястото на мероприятието. Надяваме се, че в най-скоро време ще бъде осъществено.

Мая Джамбазова

добави коментар