Spisanie.to

Богатствата на Варненския халколитен некропол

Музеят във Варна притежава страхотна колекция от материали от Варненския халколитен некропол.

Къде се намират халколитните некрополи?

Те са разположени в района на североизточна България (Русе, Кубрат, Голямо Делчево, Виница, Поляница, Дуранкулак и некрополите край Варненските езера). Причерноморския ареал се отличава от другите с добре развито икономически и социално общество, за което е доказателство голямото количество метални предмети от различни погребални обреди. При гробовете от Девня, Дуранкулак и Варна метални предмети се срещат най-често при мъжките погребения и кенотафите (гробове, в които няма тленни останки), а по-рядко при жените и децата. Това показва, че мъжете били важна част от енеолитното общество. Проучените халколитни некрополи показват отсъствие на матриархална структура в обществения живот.

Некрополите от Варна, Девня и Дуранкулак свидетелстват за едно население, състоящо се главно от мъже. В техните гробове се откриват оръжия и златни украшения. Вероятно в тези райони се оформила висша прослойка, където между мъжете имало социални различия.

Историята на Варненския халколитен некропол

Открит е случайно през есента на 1972 г. близо до град Варна. Некрополът е разположен на около 400 м. северно от Варненското езеро. Разкопките са проведени от Иван Иванов. Датиран е на около 4400 пр. Хр.. Предполага се, че погребаните са мъже с висок ранг (вождове). Те са погребани заедно с техните украшения и оръжия.

В разкритите гробове 36, 41 и 43 са намерени множество златни предмети. В 36 фигурки на бикове с извити назад рога. Според археолога Иванов той е кенотаф или символичен гроб на дете. Другата интерпретация за гроба е, че той символизира властта на високопоставения в обществото.

Разкопките продължили 20 години (1972 – 1991), като са проучени 7500 кв. м, които включват общо 310 гроба от късния халколит. При 105 от тях гробният инвентар е разбъркан. Причина за това са дупките от животни и корените на дърветата. Само в 5 от гробовете са намерени керамични съдове, в 140 – кремъчни сечива и различни оръжия, в 58 – каменни брадви и тесли, в 76 – кости и костни оръдия, както и импортни материали като черупки от Спондилос и Денталиум.

В най-богатия гроб, гроб 43, е погребан мъж на около 40-45 години заедно със златни предмети с общо тегло 1,5 килограма. Предполага се, че това е гроб, принадлежащ на водача на обществото, който притежава религиозна и военна власт. Някои от намерените предмети може да видите сред експонатите в музея във Варна.

Какво символизират гробовете, които не съдържат човешки останки?

Те са интерпретирани като символични и са правени в чест на загинал член от населението. В тях са открити маски, направени от неизпечена глина, огърлици, направени от черупки на миди, и голямо количество златни предмети.

Знаете ли че…

Некрополът във Варна е най-богатият от всички, намерени в пречерноморския ареал. Освен впечатляващите златни предмети изключително интересни са кремъчните пластини, които са дълги около 30 см.

Какво показват находките?

Те определят социалния и материален статус на погребаните в некропола. През енеолитната епоха се появява металургията и започват да се правят предмети на лукса, като намерените във Варненския некропол. Златните предмети символизират социалния статус на починалите индивиди. Дългите кремъчни пластини и брадвите били използвани за престиж, което показва високопоставеността на покойниците. Украсените дръжки в гроб 4 и 43 са използвани като скиптри. Техните орнаменти са изработени от много рядко срещан минерал и черупки от морски животни, донесени от Егейско море. Металът, от който са изработвани предметите от мед, е донасян от Ай Бунар.

Невероятно е преди колко хиляди години започва развитието на цивилизацията, какви предмети са изработвани и с каква прецизност! Нещо, с което можем да се гордеем и показваме на света. Това не са само находките, а загадъчната история, която се крие зад тях и хората от епохата на халколита.

Александрина Цонева

добави коментар