Spisanie.to

Българската общност в Испания

Слънчева Испания привлича не само туристи, радващи се на екзотика и топлина, на безбрежни плажове и прекрасни паркови среди, на съхранени старини и богата културна история. Испания е държавата, в която живеят и се трудят 172 926 легално регистрирани и постоянно пребиваващи българи, представляващи почти 3 % от населението на страната.

През последните години Испания е на второ място в света, след САЩ, по прием на чужденци. Въпреки безпрецедентния ръст на безработица, отчетен през 2013 г. на 26,5%, българските емигранти предпочитат да живеят в страната поради по-високия стандарт на живот и по-добрите административни услуги, които държавата предоставя на населението. Икономическата криза в страната не оказва съществено влияние върху решението на нашенци да се завърнат в Родината, като основна причина за това е добрата социална система и интеграцията на населението.

Основните сектори, предлагащи заетост са строителството, хотелиерството и търговията, нараства броят на заетите и в сферата на земеделието, а жените предпочитат работа като социални работници. Основната част от емигрантите от България са със средно и средно специално образование, около 20 процента от жените са с висше образование. Значителна част от българските емигранти със средно и висше образование валидизират дипломите си от България. Малък дял отбелязват българите с начално или без образование. Социалният статус на емигрантите преди заминаване в Испания е бил добър – около 80% от тях са притежавали жилище в България. В момента приблизително 26 % от българските емигрантите притежават собствено жилище в Испания.

Основният емигрантски поток от България е ситуиран  в столицата Мадрид, Валенсия и Аликанте. Средното месечно възнаграждение за жените възлиза на около 800-850 евро, а на мъжете, заети в сферата на строителството – около 1500 евро. Финансово най-успешно се справят семейства, в които и двамата родители имат трудов договор, като разходите на месец за 3-членно семейство възлизат на 1300-1400 евро. Наемът на апартамент 50-60 кв.м струва около 500 евро на месец.

Статистика за последните 10 години сочи, че в страната са родени около 5000 деца на емигранти от България. Голяма част от родените там деца не владеят български език. По програма „Роден език и край“ на Министерство на образованието са разкрити няколко неделни училища в Испания, където българските деца могат да изучават своя роден език, но програмата обхваща едва около 10 % от децата, поради голямата територия на страната и отдалеченост на сформираните учебни заведения. Статистически данни сочат, че всяко трето българче продължава образованието си в университет.

Българската емиграция в Испания като цяло се ползва с добра репутация сред местното население, работодатели и администрация, въпреки високия ръст на безработица в страната през последните години на икономическа криза. Данни от 2013 г. сочат, че чужденците в страната са свили разходите си с 13.04%, а местното население – с 2.34%, което говори, че около 80 % от емигрантите в страната са изпитали сериозни финансови затруднения, а финансовата криза е засегнала едва около 20 % от местното население. Данни от изследване, проведено от Immigrant Spanish homes, сочат, че емигрантите в Испания, съставляващи 10.15% от общия брой население в страната,  харчат средногодишно по 7470 евро. Това е с 22.7% по-малко в сравнение с местното население – 11 170 евро.

През 2014 г. Испания индикира бавно излизане от кризата, благодарение на мащабен и амбициозен план за реформи в страната. Ръст отбеляза и туристическият сектор. Въпреки, че икономическата криза съкрати десетки хиляди работни места в туристическия сектор, в него все още са заети над 10% от работните места в страната и той носи около 11% от брутния вътрешен продукт. Около 66% от трудово заетите българи в Испания работят в секторите туризъм и строителство, и вероятно това е и една от причините, емигрантите да не желаят да се завърнат в България, въпреки рецесията. Помощи за безработни, помощи за безработни с деца, помощи по програма за професионална преквалификация – изключително добрата социална политика задържа емигрантите ни в страната и много малък процент от тях изразяват колебания дали да не се завърнат в Родината.

За сънародниците ни в чужбина е жизненоважно да съхраняват и продължават традициите и нравите на българската национална култура. През 2003 г. започва издаването на единствения български вестник на Иберийския полуостров „Нова дума“, достъпен и в електронен вариант. През 2008 г. стартира издаването на месечно списание на български език „Български корени“, което публикува правна информация, както и информация, касаеща важни събития за българската общност, предоставя материали, свързани с български празници и традиции.

В много градове на  страната са учредени „Асоциации на българите в Испания“, с цел съхраняване и популяризиране на българската идентичност, култура и традиции. На територията на страната функционират и няколко „Български православни църковни общини“. За съхраняване на българския език в страната са основани множество неделни и няколко редовни училища, в които основно се изучават български език, литература, история и география на България, а редица фолклорни и танцови ансамбли в страната популяризират богатото българско народно творчество.  

Ива Иванова

добави коментар